بستن
FA EN

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی


آزمایشگاه بیوتکنولوژی

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- Real-Time PCR، GenePulser 2- پی سی آر 3- IEFset، Concentrator 4- TissusLyser 5- مینی انکوباتور 6- شیکر انکوباتور 7- سانتریفوژ یخچالدار 8- سانتریفوژ معمولی 9- اتوکلاو 10- هود استریل 11- آب مقطر گیری 12- ترازو 13- PH متر