بستن
FA EN

آزمایشگاه مکانیزاسیون

آزمایشگاه مکانیزاسیون


آزمایشگاه مکانیزاسیون

1- آزمایشگاه تبدیل شلتوک به برنج سفید 2- کارگاه موتور 3- کارگاه ماشینها و ادوات کشاورزی که دارای انواع تراکتورها، گاوآهن‌ها، ماشین‌های نشاء برنج، خرمنکوب، موتور چهار سلیندر بنزینی، انواع سمپاش‌ها