بستن
FA EN

اولین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی جشنواره گاو بومی برگزار شد.

اولین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی جشنواره گاو بومی برگزار شد.


اولین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی جشنواره گاو بومی برگزار شد.

اولین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی جشنواره گاو بومی با حضور نمایندگان دانشگاه گیلان، استانداری گیلان، سازمان برنامه وبودجه استان، بنیاد نخبگان، سازمان جهاد کشاورزی استان، صدا و سیمای مرکز گیلان و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دانشگاه گیلان برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر شادپرور ضمن ارائه سوابق گاو بومی شمال، اهداف برگزاری این جشنواره را بیان نمودند. آقای دکتر میرحسینی نیز ضمن تاکید بر اهمیت ذخایر ژنتیکی برنامه ریزی برای ایجاد فضای کسب و کار را از برنامه های دانشگاه گیلان عنوان کردند. آقای دکتر اصفهانی نیز در این جلسه تلفیق جشنواره را با برنامه کار آفرینی پیشنهادو خواستار برنامه ریزی برای آن شدند.