بستن
FA EN AR RU FR CHI

باغ های تحقیقاتی و آموزشی

باغ های تحقیقاتی و آموزشی


باغ های تحقیقاتی و آموزشی

گروه باغبانی دارای یک باغ میوه و یک باغ سبزیکاری است که جهت آموزش و امور پژوهشی استفاده می‌شود. در زمین سبزیکاری سه تونل کوتاه نیز جهت انجام امور آموزشی و پژوهشی وجود دارد.   1 2 3