بستن
FA EN AR RU FR CHI

بررسی مسائل صنعت طیور

بررسی مسائل صنعت طیور


بررسی مسائل صنعت طیور

اعضاء : دکتر عبدالاحد شادپرور ( نماینده رئیس دانشکده ) دکتر مجید متقی طلب دکتر سید حسین حسینی مقدم دکتر مازیار محیطی اصل مهندس حسام غلامی ( مرکز آموزش کشاورزی میرزا کوچک خان ) مهندس میثم توکلی ( رامسر طیور ) مهندس مصطفی نوید (نوید مرغ ) مهندس رفعتی ( انجمن صنفی تولید کنندگان مرغ گوشتی ) مهندس ایرج یوسفیان (سپید ماکیان ) مهندس علی اکبر نژاد ( معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ) مهندس عنقایی ( معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان - طیور بومی )