بستن
FA EN

بررسی مسایل امور دام استان

بررسی مسایل امور دام استان


بررسی مسایل امور دام استان

اعضاء : دکتر عبدالاحد شادپرور (نماینده رییس دانشکده) دکتر محمد روستائی دکتر سید حسین حسینی مقدم دکتر نوید قوی حسین­ زاده مهندس علیپور (اتحادیه تعاونی دامداران استان گیلان) مهندس گلشنی (معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی) مهندس طالبی (معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی)