بستن
FA EN AR RU FR CHI

بررسی مسایل علوم باغی استان

بررسی مسایل علوم باغی استان


بررسی مسایل علوم باغی استان

اعضاء : دکتر یوسف حمیداوغلی (نماینده رییس دانشکده) دکتر جمالعلی الفتی دکتر داود بخشی مهندس فرهاد نیری (شرکت کشت و صنعت گیلان وابسته به اتکا) دکتر بهمن سماک (دانشگاه ازاد اسلامی لاهیجان) مهندس شهرام شفیعی (عضو هیأت مدیره شرکت گلخانه­های رشت مهندس مهدی عبادت­طلب (کارشناس حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مهندس وحید کامیاب (رییس اداره مکانیزاسیون و فناوری سازمان جهاد کشاورزی مهندس مسعود الماسی (مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی