بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری انتخابات شورای کارکنان دانشکده علوم کشاورزی

برگزاری انتخابات شورای کارکنان دانشکده علوم کشاورزی


برگزاری انتخابات شورای کارکنان دانشکده علوم کشاورزی

اسامی کارکنان منتخب به ترتیب آراء به شرح زیر می باشد. 1- سید یوسف یوسفی  2- مهیار رفعتی فرد  3- پریسا پور صفری 4- محمد ناصرانی 5- ثریا دیبائی مهر