بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی

برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی


برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی

عصر روز چهارشنبه با حضور اساتید، دانشجویان و تعدادی از خانواده های دانشجویان جشن دانش آموختگی ورودی 91 در سالن شهید مطهری دانشگاه گیلان برگزار شد.