بستن
FA EN

برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی

برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی


برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی

عصر روز چهارشنبه با حضور اساتید، دانشجویان و تعدادی از خانواده های دانشجویان جشن دانش آموختگی ورودی 91 در سالن شهید مطهری دانشگاه گیلان برگزار شد.