بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزیده شدن پایان نامه کارشناسی ارشد دانش آموخته رشته حشره شناسی کشاورزی

برگزیده شدن پایان نامه کارشناسی ارشد دانش آموخته رشته حشره شناسی کشاورزی


برگزیده شدن پایان نامه کارشناسی ارشد دانش آموخته رشته حشره شناسی کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد دانش آموخته رشته حشره شناسی کشاورزی به نام سرکار خانم مهندس زهرا افرازه سیدانی در مراسم بزرگداشت روز زمین و پنجمین دوره اعطای جایزه محیط زیست دانشجویی کهدر داشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت مجازی و در روز پنج شنبه مورخ 1400/02/02 برگزار گردید جزء برگزیدگان بخش پایان نامه و رساله این همایش معرفی شد.

لازم به یادآوری است که پایان نامه مذکور در زمره طرح های فیمابین دانشگاه گیلان و جهاد کشاورزی استان گیلان است.

پوستر همایش