بستن
FA EN AR RU FR

تالیف کتاب فن بازار: تجاری سازی صنعت پیشرفته

تالیف کتاب فن بازار: تجاری سازی صنعت پیشرفته


تالیف کتاب فن بازار: تجاری سازی صنعت پیشرفته

تالیف کتاب فن بازار: تجاری سازی صنعت پیشرفته توسط دکتر مجید متقی طلب عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی

چکیده کتاب :

"فن بازار" شبکه ای مجازی برای هدایت و حمایت از داد و ستد فناوری_ ترجیحا پیشرفته_ است. در واقع، فن بازار، شبکه ی شبکه ها است؛ زیرا شبکه های عرضه کنند گان، متقاضیان و پشتیبانان را در یک شبک ی فراگیر سطح مند فراهم می آورد و تبادلات و انتقال فناوری را آسان می کند.  این کناب به تلاش های درون ملی برای حمایت و ایجاد فن بازار ها پردا خته و همچنین چهار نمونه فن بازار ملی در هلند،چین، آسیا و امریکا بررسی و نظریه پردازی های بر گزیده در این باره آورده شد. سپس با امکان تعمیم به فن بازار های منطقه ای و بخشی ، تحلیل و طراحی شد. سر انجام سازمان و پروژه های لازم و پایگاه داده ها برای استقرار "فن بازار های درون ملی پیشنهاد شد.