بستن
FA EN AR RU FR CHI

ترجمه کتاب «بذرها: زیست شناسی، نمو و اکولوژی» توسط عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب «بذرها: زیست شناسی، نمو و اکولوژی» توسط عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان


ترجمه کتاب «بذرها: زیست شناسی، نمو و اکولوژی» توسط عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

کتاب «بذرها: زیست شناسی، نمو و اکولوژی» ترجمه مشترک دکتر سید محمدرضا احتشامی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، دکتر آیدین حمیدی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج و دکتر مهدی رمضانی در 750 صفحه توسط انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتشر شد.

این کتاب مجموعه­ ای جامع از آخرین پژوهش­ها در علوم بذر شامل جوانه­ زنی، خواب، نمو، و تحمل خشکیدگی را فراهم آورده و نیز این کتاب پیشرفته­ ترین روش­ها و عملیات در زیست شناسی، اکولوژی و فناوری بذر را تشریح نموده است.