بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب سنجش متابولیت های ثانویه گیاهی

ترجمه کتاب سنجش متابولیت های ثانویه گیاهی


ترجمه کتاب سنجش متابولیت های ثانویه گیاهی

کتاب سنجش متابولیت های ثانویه گیاهی توسط آقای دکتر مسعود اصفهانی عضو محترم دانشکده علوم کشاورزی به چاپ رسید.

چکیده کتاب

به دلیل اثرات متابولیت های ثانویه گیاهی از جمله اثرات ضد سرطانی، ضد باکتریایی، ضد ویروسی و آنتی اکسیدانی که در آنها وجود دارد، بسیاری از زیست شناسان مولکولی و اصلاحگران گیاهی در سال های اخیر به این متابولیت ها توجه ویژه ای کرده اند.در این کتاب ویژگی های شیمیایی متابولیت های ثانویه، اثرات فیزیولوژیک شناخته شده آنها و سازوکار عمل آنها نیز به طور مختصر ارائه شده است. این اثر بنا به درخواست های فراوان بویژه از طرف دانشمندان کشورهای در حال توسعه مبنی بر معرفی روش های مناسب اندازه گیری متابولیت های ثانویه گیاهی تدوین شده است.