بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر از همکاران بازنشسته

تقدیر از همکاران بازنشسته


تقدیر از همکاران بازنشسته

تقدیر از همکاران بازنشسته

طی مراسمی با حضور رئیس و مدیران دانشکده علوم کشاورزی از زحمات و تلاش های آقایان علی اصغر یوسف زاده ، علی عاشور نژاد و رمضان حسسنی چناری که به بازنشستگی نائل آمدند، تقدیر و تشکر شد.