بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر و تشکر از زحمات دکتر سید حسین پیمان

تقدیر و تشکر از زحمات دکتر سید حسین پیمان


تقدیر و تشکر از زحمات دکتر سید حسین پیمان

طی مراسمی در جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم کشاورزی از زحمات دکتر سید حسین پیمان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

عکس های مراسم