بستن
FA EN AR RU FR CHI

حضور رئیس دانشگاه گیلان در دانشکده علوم کشاورزی

حضور رئیس دانشگاه گیلان در دانشکده علوم کشاورزی


حضور رئیس دانشگاه گیلان در دانشکده علوم کشاورزی

نشست هم اندیشی شورای دانشکده علوم کشاورزی  با حضور رئیس محترم دانشگاه و مدیر محترم حوزه ریاست و روابط عمومی در دانشکده علوم کشاورزی برگزار شد.