بستن
FA EN

حضور رئیس دانشگاه گیلان در دانشکده علوم کشاورزی

حضور رئیس دانشگاه گیلان در دانشکده علوم کشاورزی


حضور رئیس دانشگاه گیلان در دانشکده علوم کشاورزی

نشست هم اندیشی شورای دانشکده علوم کشاورزی  با حضور رئیس محترم دانشگاه و مدیر محترم حوزه ریاست و روابط عمومی در دانشکده علوم کشاورزی برگزار شد.