بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشکده در یک نگاه

دانشکده در یک نگاه


دانشکده در یک نگاه

نام : دانشکده کشاورزی سال تأسیس : 1355 تعداد هیأت علمی : 81 نفر ( استاد : 10 نفر ، دانشیار : 15 نفر ، استادیار : 51 نفر ، مربی :5 نفر ) تعداد دانشجو : 1569 نفر ( کارشناسی :1016 نفر ، کارشناسی ارشد : 401 نفر ، دکتری : 152 نفر ) نسبت دانشجو به استاد : 19 به 1 آدرس : رشت ، کیلومتر 5 جاده رشت - تهران ، پردیس دانشگاه گیلان – صندوق پستی : 1314- 41635 خلاصه آمار فارغ التحصیلان دانشکده علوم کشاورزی از سال 1376 تا سال 1393 (ورودیهای 1374 تا 1391)
عنوان رشته کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد دکتری
مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن
گیاهپزشکی 119 329 - - 74 125 6 6
علوم دامی 280 344 228 106 124 84 2 1
زراعت و اصلاح نباتات 210 388 - - 152 166 2 2
باغبانی 181 239 - - 101 89 13 4
خاکشناسی 192 551 - - 45 101 - -
مهندسی آب 360 293 - - 19 30 - -
مجموع 1342 2144 228 106 515 595 23 13