بستن
FA EN AR RU FR

سخنرانی علمی دکتر امین نیکخواه، دانش آموخته دوره کارشناسی گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی

سخنرانی علمی دکتر امین نیکخواه، دانش آموخته دوره کارشناسی گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی


سخنرانی علمی دکتر امین نیکخواه، دانش آموخته دوره کارشناسی گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی

سخنرانی علمی دکتر امین نیکخواه، دانش آموخته دوره کارشناسی گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان و دانش آموخته کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و هم اکنون دستیار پژوهشی دانشگاه گنت بلژیک (Ghent University) عنوان آینده غذای پایدار (Sustainable Food Future) با محورهای 

Introduction of future foods

An example of EU project on sustainability assessment of food production

Moving toward sustainable food production systems through LCA

Insect as future food with the focus on cricket

Sustainability assessment of insect production in South Korea

Agri-food industry in a circular economy

در روز سه شنبه مورخ 18 تیرماه 1398 در محل آمفی تئاتر شهید آوینی دانشکده علوم کشاورزی برگزار شد.