بستن
FA EN AR RU FR CHI

سخنرانی علمی گروه بیوتکنولوژی

سخنرانی علمی گروه بیوتکنولوژی


سخنرانی علمی گروه بیوتکنولوژی

 سخنرانی علمی گروه بیوتکنولوژی

با عنوان: گیاه جو از دیدگاه تکاملی

دکتر محمد   پورخیراندیش

محقق برجسته دانشگاه سیدنی استرالیا

زمان: سه شنبه 1395/09/23 ساعت 14:00

    مکان: تالار شهید آوینی