بستن
FA EN AR RU FR CHI

معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم کشاورزی منصوب شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم کشاورزی منصوب شد.


معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم کشاورزی منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر محمد روستائی علی‌مهر عضو هیات علمی گروه علوم دامی به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم کشاورزی منصوب شد.

شایان ذکر است پیش از این دکتر سیدحسین پیمان مسئولیت این معاونت را در دانشکده مذکور بر عهده داشت.

آدرس