بستن
FA EN AR RU FR CHI

معرفی

معرفی


معرفی

معاون پژوهش و فنآوری دانشکده : دکتر سید حسین پیمان مرتبه علمی : دانشیار گروه : مکانیزاسیون شماره تماس: 33690323- ۰۱۳ شماره تماس داخلی: 5037 پست الکترونیک:payman4747@yahoo.com کارشناس پژوهش و فناوری: مهندس حسین اسعدی شماره تماس : 33690400- ۰۱۳ شماره تماس داخلی: 5009 پست الکترونیک:hoseinasaadi@yahoo.com

با توجه به نقش محوری فعالیت های پژوهشی در تحقق اهداف دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری جایگاه ویژه ای دارا است. چنین موقعیتی مسئولیت خاص این نهاد علمی را نسبت به شناخت و توسعه فناوری کشور تأیید می کند. این مسئولیت شامل طیف وسیعی از اقدامات و برنامه های اساسی است که در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه سیاست گذاری وازطریقمعاونت پژوهش و فناوری دانشکده اجرایی می شود. در واقع برنامه ریزی و هدایت کلیه امور مربوط به فعالیت های پژوهش و فناوری در سطح دانشکده در زمینه اجرای طرح های تحقیقاتی، همایش های علمی، فرصت های مطالعاتی، امور مربوط به تشویق چاپ مقالات، امور مربوط به گرنت، امور مربوط به کارگروه‌های تشکیل شده در دانشکده و امور مربوط به مجلات تخصصی دانشکده مورد حمایت مادی و معنوی این حوزه است. همچنین دانشکده علوم کشاورزی تا کنون طرح های پژوهشی مشترک زیادی را با سایر سازمان‌ها وصنایع مختلف داشته است و با استفاده از امکانات آزمایشگاهی مجهز علاوه بر آموزش در زمینه مسائل تحقیقاتی و رفع مسائل و مشکلات دیگر بخش‌های جامعه، اقدامات چشمگیری داشته است.

اهم فعاليت هاي معاونت پژوهش و فناوري دانشکده

  • برنامه ريزي جهت ايجاد محيط مناسب جهت انجام پژوهش
  • برنامه ريزي جهت هماهنگي فعاليت هاي علمي و پژوهشي دانشکده
  • برنامه ريزي جهت مشاركت در طرح هاي پژوهشی داخل و خارج از دانشگاه و نحوه ارتباط با مراكز پژوهشی
  • مشارکت در تهيه و تدوين آيين نامه هاي پژوهشي
  • سرپرستي و نظارت بر فعاليت هاي واحدهاي تابعه (کتابخانه، مجلات تخصصی و کارگروه ‌های تشکیل شده در دانشکده)
  • تقویت زیرساختارهای تسهیل کننده پژوهش از قبیل کتابخانه مرکزی، پایگاه های علمی و مجلات