بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهدی سلیمی هم از جمع ما رفت

مهدی سلیمی هم از جمع ما رفت


مهدی سلیمی هم از جمع ما رفت

با کمال تاثر و تاسف با خبر شدیم که مهدی سلیمی همکار بسیار خوب و پر تلاش دانشکده علوم کشاورزی بر اثر سانحه تصادف درگذشت.