بستن
FA EN

مهدی سلیمی هم از جمع ما رفت

مهدی سلیمی هم از جمع ما رفت


مهدی سلیمی هم از جمع ما رفت

با کمال تاثر و تاسف با خبر شدیم که مهدی سلیمی همکار بسیار خوب و پر تلاش دانشکده علوم کشاورزی بر اثر سانحه تصادف درگذشت.