بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست بررسی وضعیت فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در دانشگاه گیلان

نشست بررسی وضعیت فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در دانشگاه گیلان


نشست بررسی وضعیت فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در دانشگاه گیلان

صبح امروز مسئولان و مدیران گروه های آموزشی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان میزبان رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان و معاون سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان در یک جلسه مشترک بودند. در این جلسه آمارهای فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی که عضو نظام مهندسی کشاورزی استان هستند،  به تفکیک رشته و جنسیت مورد بررسی قرار گرفت و پیرامون راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای افزایش اشتغال نظراتی ارائه شد. در پایان جلسه مقرر شد ضمن تکرار این جلسه با حضور تمام دست اندر کاران اجرایی و بانک های استان یک نشست تخصصی نیز در دانشگاه برگزار شود.