بستن
FA EN

نشست تخصصی کارگروه علوم باغبانی با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

نشست تخصصی کارگروه علوم باغبانی با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان


نشست تخصصی کارگروه علوم باغبانی با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

نشست تخصصی کارگروه علوم باغبانی با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، تولید کننده ها و صادر کننده های میوه کیوی در روز چهار شنبه 9/10/94 در تالار شهید آوینی دانشکده علوم کشاورزی برگزار گردید. در این جلسه امکان تاسیس شرکت فراگیر صنعت کیوی استان گیلان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان موافقت گردید گروهی منتخب از تولیدکننده ها، صادر کننده های به همراه اعضای کارگروه دستورالعمل اجرایی لازم برای این تشکل را تدوین کنند.