بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست مشترک اعضای شورای دانشکده علوم کشاورزی با مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان

نشست مشترک اعضای شورای دانشکده علوم کشاورزی با مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان


نشست مشترک اعضای شورای دانشکده علوم کشاورزی با مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان

صبح امروز در اتاق شورای دانشکده علوم کشاورزی  جلسه  هم اندیشی  علمی، فرهنگی و کشاورزی با حضور مسئول محترم نهاد نمایندگی در دانشگاه گیلان و اعضای شورای دانشکده علوم کشاورزی  برگزار شد. در این جلسه که در خصوص ارتقاء فضای فرهنگی دانشگاه و دانشکده و جوامع هدف تبادل نظر شد، پیشنهاداتی مطرح گردید.  اعضاء به اتفاق استمرار برگزاری جلساتی در طول سال و استفاده از نقطه نظرات اساتیدو بهره گیری از تجربیات و دانش در افزایش و ارتقاء محیط علمی و فرهنگی دانشگاه را ضروری دانسته اند.