بستن
FA EN

نشست مشترک اعضای شورای دانشکده علوم کشاورزی با مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان

نشست مشترک اعضای شورای دانشکده علوم کشاورزی با مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان


نشست مشترک اعضای شورای دانشکده علوم کشاورزی با مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان

صبح امروز در اتاق شورای دانشکده علوم کشاورزی  جلسه  هم اندیشی  علمی، فرهنگی و کشاورزی با حضور مسئول محترم نهاد نمایندگی در دانشگاه گیلان و اعضای شورای دانشکده علوم کشاورزی  برگزار شد. در این جلسه که در خصوص ارتقاء فضای فرهنگی دانشگاه و دانشکده و جوامع هدف تبادل نظر شد، پیشنهاداتی مطرح گردید.  اعضاء به اتفاق استمرار برگزاری جلساتی در طول سال و استفاده از نقطه نظرات اساتیدو بهره گیری از تجربیات و دانش در افزایش و ارتقاء محیط علمی و فرهنگی دانشگاه را ضروری دانسته اند.