بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست هماهنگی مصاحبه دکتری

نشست هماهنگی مصاحبه دکتری


نشست هماهنگی مصاحبه دکتری

 نشست هماهنگی مصاحبه دکتری پذیرفته شدگان سال 95 در اتاق شورا  دانشکده برگزار شد. در این نشست، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم کشاورزی تاکید به هرچه بهتر برگزار شدن این دوره داشتند و  شرح وظایف عوامل اجرایی برگزار کننده مصاحبه را به ایشان ابلاغ کردند.