بستن
FA EN

نشست هماهنگی مصاحبه دکتری

نشست هماهنگی مصاحبه دکتری


نشست هماهنگی مصاحبه دکتری

 نشست هماهنگی مصاحبه دکتری پذیرفته شدگان سال 95 در اتاق شورا  دانشکده برگزار شد. در این نشست، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم کشاورزی تاکید به هرچه بهتر برگزار شدن این دوره داشتند و  شرح وظایف عوامل اجرایی برگزار کننده مصاحبه را به ایشان ابلاغ کردند.