بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی شناسایی، زیست شناسی و کنترل کرم برگ خوار توت برگزارشد

کارگاه آموزشی شناسایی، زیست شناسی و کنترل کرم برگ خوار توت برگزارشد


کارگاه آموزشی شناسایی، زیست شناسی و کنترل کرم برگ خوار توت برگزارشد

نظر به ظغیان آفت کرم برگخوار توت در توتستان های دولتی و باغات توت نوغانداران استان گیلان در چند سال اخیر و عدم مبارزه جدی بر علیه این آفت، گروه پژوهشی ابریشم دانشگاه گیلان کارگاه آموزشی شناسایی، زیست شناسی و کنترل کرم برگ خوار توت (Glyphodes pyloalis) را در تاریخ چهارشنبه 12 دی ماه 1397 در محل تالار شهید آوینی دانشکده علوم کشاورزی برگزار نمود. در این کارگاه که باحضور 50 نفر از کارشناسان مراکز تحقیقاتی و اجرایی سراسر استان گیلان به ویژه مرکز توسعه نوغانداری کشور و مرکز تحقیقات ابریشم کشور بعلاوه اساتید و دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی برگزار شد آقای دکتر جلال جلالی استاد گروه گیاهپزشکی مباحث شناسایی و زیست شناسی این آفت و آقای دکتر محمد قدمیاری  دانشیار این گروه مباحث کنترل آفت را مطرح نمودند. در پایان هر بحث نیز گفتگوی آزاد بین کارشناسان برگزار و تبادل تجربه لازم به منظور برنامه ریزی برای شیوه مبارزه در سال 1398 انجام شد. تصاویر کارگاه