بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی و کنفرانس بین المللی گل محمدی

کارگاه آموزشی و کنفرانس بین المللی گل محمدی


کارگاه آموزشی و کنفرانس بین المللی گل محمدی

کارگاه آموزشی و کنفرانس بین المللی گل محمدی با عنوان   Rosa damacsena 2018 در تاریخ 12 الی 14 آبان ماه در دانشگاه کاشان - پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر برگزار خواهد شد. محور های کنفرانس شامل کلیه حوزه های علمی و فنی مرتبط با گل محمدی، شامل کشت، صنعت و فن آوری می باشد.