بستن
FA EN

گروه خاکشناسی

گروه خاکشناسی


گروه خاکشناسی

تاریخچه گروه خاکشناسی (مهندسی علوم خاک) دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، در سال تحصیلی 66-1365با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی شروع به فعالیت نمود. هدف از راه اندازی این رشته، تربیت و آموزشکارشناسان مورد نیاز در بخش کشاورزی با تخصص خاکشناسی و انجام تحقیقات و تولید علم در زمینه های مختلف علوم خاک بوده است.در این رشته جنبه های مختلف علوم خاک از جملهمراحل پيدايش، تكامل، رده بندي وارزيابي خاك ها، شیمی و حاصلخيزي خاك و مسائل مربوط به تغذيه گياه، فیزیک خاک و رابطه خاك، آب و گياه، شناسايي عواملفرسايش و راه هاي مقابله با آن، آلودگي خاك با تاكيد بر حفظ محيط زيست، نقش عامل هاي زيستي در كيفيت خاك ها، بطور تئوری و عملی به دانشجویان آموزش داده می شوند. اهمیت بسیار زیاد دانش علوم خاک و فعال بودن آن به عنوان یک گروه علمی در دانشگاه گیلان از آن جهت است که استان گیلان با وجود اقلیم خاص دارای خاک، اکولوژی و سیستم کشاورزی متنوع، منحصر بفرد و متفاوت از سایر نقاط ایران است و در نتیجه نیازمند به دانش بومی خاص به خود است. گروه خاکشناسی از سال 1370 تا 1384 در دوره کارشناسی به صورت شبانه نیز دانشجو می پذیرفت. دوره کارشناسی ارشد گروه نیز از سال 1380 با پذیرش دانشجو (به صورت روزانه و شبانه)در سه گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک، پیدایش و رده بندی و فیزیک و فرسایش خاک دائر شد. هدف این دوره بالا بردن توانخلاقيت دانشجويان و هدايت آنها براي گزينش و انجام پروژه‌هاي پژوهشي است كه درمسيرهاي مشخصي بتوانند در مرحله نخست راهگشاي مشكلات محلي و استانيباشند. از سال 1394 گروه خاکشناسی در دوره کارشناسی ارشد در گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک و در دوره دکتری در گرایش فیزیک و فرسایش خاک دانشجو خواهد پذیرفت. تعداد فارغ التحصیلان این گروه در مقطع کارشناسی تاکنون (94-1393) بیش از 900 نفر و در مقطع کارشناسی ارشد بیش از 150 نفر بوده است. تعداد دانشجو و مقاطع تحصیلی کارشناسی 37 نفر پسر و 60 نفر دختر مجموع کارشناسی 97 دانشجو کارشناسی ارشد 8نفر پسر و 19 نفر دختر مجموع کارشناسی ارشد 27 نفر فعالیت های پژوهشی و علمی گروه - ارزیابی روش انگشت نگاری چندپارامتری به منظور منشاء یابی - ارزیابی و پهنه بندی خطر فرسایش خاک - تاثير كمپوستكود مرغى به عنوان ماده آلى بر جمعيت ميكروارگانيسم‌هاى اكسيد كننده گوگرد و رابطهآن با اكسيداسيون گوگرد در خاك.