بستن
FA EN

گروه زراعت و اصلاح نباتات

گروه زراعت و اصلاح نباتات


گروه زراعت و اصلاح نباتات

تاریخچه در یکصد و هشتمین جلسه شورای گسترش آموزش عالی مورخ 1355/12/25 با ایجاد رشته زراعت و اصلاح نباتات در دانشگاه گیلان موافقت به عمل آمد و پذیرش دانشجو در این دانشگاه از سال تحصیلی 57-1356 شروع شد. پذیرش دانشجو در این رشته در سال های 57 و 58 هم ادامه یافت. بعد از انقلاب فرهنگی با تصویب شورای بازگشایی و نوگشایی، دانشجویان رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مازندران به این دانشگاه منتقل شدند. پذیرش مجدد دانشجو در این مقطع از طریق آزمون سراسری از سال تحصیلی 66-1365 صورت گرفت. این گروه در مقطع کارشناسی ارشد از سال تحصیلی 75-1374 در رشته های زراعت و اصلاح نباتات دانشجو پذیرفته است. همچنین این گروه در سال تحصیلی 90-1389 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری زراعت و اصلاح نباتات نموده است. گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص در رشته زراعت و اصلاح نباتات به منظور نیل به خودکفایی در مواد اولیه غذایی و صنعتی که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود تولید اقتصادی محصولات زراعی را به طور علمی امکانپذیر و از امکانات موجود کشور حداکثر استفاده را در جهت تولید محصولات به عمل آورده و در امور تحقیقاتی و آموزش و برنامه ریزی کشاورزی نیز خدمت نمایند، از سال 57-1356 در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان مشغول فعالیت است. مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش گیاهان زراعی و انتخاب ارقام مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصولات کشاورزی، مهمترین هدف آموزشی گروه زراعت و اصلاح نباتات است. ضرورت و اهمیت ایجاد رشته زراعت و اصلاح نباتات برای تربیت کارشناسانی است که بتوانند در جهت افزایش سطح زیر کشت محصولات اصلی کشاورزی و بالا بردن عملکرد این محصولات در واحد سطح موثر باشند. با توجه به اینکه در حال حاضر حدود 16 میلیون هکتار از اراضی کشور زیرکشت محصولات مختلف زراعی قرار دارد و با عنایت به اینکه مساحت زمین های قابل کشت در کشور حدود 50 میلیون هکتار است، لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش کارشناسان رشته زراعت و اصلاح نباتات هر چه کارآمدتر از زمین های کشور برای افزایش تولید استفاده به عمل آید. گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات هم اکنون در مقطع کارشناسی رشته های زراعت و اصلاح نباتات، کارشناسی ارشد زراعت (سال 1374)، اصلاح نباتات (سال 1374)، علوم و تکنولوژی بذر (سال 1391) و شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز (سال 1393) و دکتری زراعت (سال 1389) و اصلاح نباتات (سال 1390) دانشجو جذب و تربیت می‌کند. فعالیت های پژوهشی و علمی گروه : - طرح جامع اصلاح بهبود و توسعه فرآیند فناوری و فرآوری برنج - بررسی اقتصادی ضایعات تولید برنج در ایران (گیلان و مازندران) و راهکارهای مناسب آن - بررسى دوره بحرانى کنترل علف هاى هرز برنج در شرايط تنش خشکى و غرقابى - بررسى خصوصيات دگرآسيبى (Allelopathy) تعدادى از ارقام برنج محلى و اصلاح شده گيلان - مطالعه علف هاى هرز محصولات مهم استان گيلان - تعيين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز توتون در منطقه گيلان - تعيين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در كلزا - مقايسه عملكرد ارقام مختلف برنج در شرايط آب و هوايي شمال كشور - اثر عمق و دوام غرقابي در دوره هاي مختلف رشد كلزا به عنوان كشت دوم - بررسی زراعت چند کشتی گیاهان زراعی و علوفه ای در آستانه (گیلان) -معرفی گیاه هوهوبا و روشهای تکثیر و گسترش گیاه هوهوبا(طرح استانی ملی) - اثر تاريخ كاشت بر عملكرد ارقام ذرت علوفه اي در شرايط اقليمي استان گيلان (طرح مصوب سازمان جهاد کشاورزی) -بررسی اثر تنش کم آبی بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت سیلویی و مقایسه آن با شرایط دیم در منطقه رشت - بررسي تاّثير سطوح و زمانهاي مصرف كود نيتروژنه بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا در گيلان - اثر نیتروژن بر عملكرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم علوفه اي در شرايط اقليمي شهرستان رشت (طرح مشترک سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه گیلان) - اثر تاريخ كاشت بر عملكرد ارقام ذرت علوفه اي در شرايط آب و هوایی شهرستان رشت (طرح مشترک سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه گیلان) - بررسی تاثیر گوگرد، بُر، روی و برهمکنش آنها بر عملکرد کمی و کیفی دانه کلزا (طرح مصوب دانشگاه گیلان) - تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته به QTLهای بزرگ اثر از جمله Saltolو SKC1 و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج - مکان یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای برنج - مکان یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به سرما با استفاده از نشانگرهای مولکولی در مرکبات (موسسه تحقیقات مرکبات) - بهینه سازی مرحله‌ی آنزیم بری تولید چای سبز در مقیاس نیمه صنعتی (مرکز تحقيقات چايکشور) - تجزیه ژنتیکی صفات زراعی برنج به روش دی الل - بررسي اثرات اشعه گاما و دي متيل سولفات در واريته برنج دم سياه - مقايسه عملكرد ارقام موتان برنج دم سياه، 1380 - جمع آوري و بررسي تنوع ژنتيكي نمونه هاي بادام زميني با استفاده از نشانگرهاي AFLP و مورفولوژيكي - شناسايي QTLهاي كنترل كننده صفات مهم زراعي و كيفيت پخت و تبديل در برنج با استفاده از نشانگرهاي مولكولي (طرح مصوب پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کشور) - ارزيابي نوع عمل ژن و وراثت پذيري صفات زراعي برنج از طريق تجزيه ميانگين نسل ها (طرح مصوب دانشگاه گیلان) - تعيين الگوي هتروتيك ژرم پلاسم برنج ايران (طرح مصوب قطب علمی برنج کشور) - ارزيابي عمل ژن ها و برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات كمي و كيفي توتون از طريق تجزيه ميانگين نسل ها - مطالعه امکان تولید لاین های جدید برنج با استفاده از روش کشت بساک برنج اعضاي گروه همكاري هاي علمي و اجرايي متعددي با مراكز علمي و اجرايي خارج از دانشگاه دارند. اهم این همكاري ها به شرح زير است: 1. تفاهم نامه با موسسه تحقیقات برنج کشور 2. تفاهم نامه با موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی کرج 3. تفاهم نامه با موسسه بیوتکنولوژی شمال کشور 4. همکاری با انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات