بستن
FA EN AR RU FR CHI

گروه مهندسی آب

گروه مهندسی آب


گروه مهندسی آب

تاریخچه تمدن بشري در مجاورت منابع آب و پرداختن به کشاورزي شکل گرفته و تداوم يافته است. آب، اين ميراث طبيعت، از ثروت‌هاي باارزشي است که بي‌رويه و بدون نگراني از انتقال مناسب آن به نسل آينده به هدر مي‌رود. جوامع بشري بايد بين استفاده و نگهداري آب از نظر کيفي و کمي انتخابي که بسيار مشکل است، به عمل آورد. از آنجاکه حدود 80 درصد منابع آب جهان در بخش کشاورزي مصرف مي‌شود، لذا بررسی مسائل آب از ديدگاه کشاورزي بسيار حائز اهميت مي‌باشد. شناخت مسائل آب از ديدگاه کشاورزي، گستره وسيعي از مسائل علوم را که شامل برآورد پتانسيل منابع آبي، ذخيره، بهره‌برداري، انتقال و توزيع آن در سطح مزارع، پايش‌هاي کيفي منابع آب، مسائل مرتبط با شوري و زهکشي اراضي، تعيين روابطي براي آب، خاک و گياه جهت دستيابي به حداکثر عملکرد محصول، مهندسي زيست محيطي آب را در بر مي‌گيرد. به حکم نياز رشته مهندسي آبياري و آباداني در اواخر قرن نوزدهم در ايالات متحده آمريکا بوجود آمد و به تدريج شکل نهايي خود را بازيافت. در سال 1907 جامعه مهندسين آباداني آمريکا در اين کشور تاسيس و اولين دانش آموختگان رشته در سال 1910 مدرک کارشناسي رشته را اخذ نمودند. سال 1336 هجري شمسي را بايد سرآغاز فعاليت رسمي و موثر رشته مهندسي آبياري و آباداني در ايران به شمار آورد. در اين تاريخ دروس مربوط به اين رشته در دو رشته تکميلي (مهندسي زراعي و مکانيک ماشين‌هاي کشاورزي) در دو سال آخر دانشکده تدريس شد.رشته مهندسي زراعي با فعاليت مهندس فرزانه که در حقيقت بنيانگذار و مروج اين رشته در ايران بود و نيز حسن نيت و تشويق و همکاري بيدريغ جناب دکتر مهدوي رئيس وقت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران که علاقه صادقانه‌اي به اين رشته داشتند، پاي گرفت. رشته مهندسي زراعي در سال 1340 طبق تصويت شوراي دانشگاه به رشته مهندسي آبياري و آباداني و سپس در سال 1380 به رشته مهندسي آب تغيير نام داد. تعداد دانشجو و مقاطع تحصیلی کارشناسی 150 نفر کارشناسی ارشد 40 نفر دکتری - فعالیت های پژوهشی و علمی گروه - طرح و مطالعات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر مرجقل - طرح مطالعات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر ماسال - طرح بررسي مشخصات هيدروليكي لوله‌هاي آبياري قطره‌اي – نواري - طرح بررسي علل و عوامل رسوب گذاری در شبکه‌هاي آبياري - مطالعه آزمايشگاهي اثر زاويه آبگيري بر ساختار جريان در حال انحراف و مقدار رسوب ورودي به دهانه آبگير در بند انحرافي - مطالعه آزمایشگاهی مشخصات جهش هیدرولیکی واگرا در حوضچه های آرامش با شیب کف معکوس. - تعيين مناسب ترين روش بر آورد تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع در منطقه رشت. - بررسى تأثیر برنامه ریزی آبیارى بر میزان عملکرد گیاه توتون (Nicotianatabacum) در مقایسه با شرایط بدون آبیارى در مرکز تحقیقات توتون استان گیلان. - بررسي تاثير ضايعات كارخانه چوكا در برخي خصوصيات فيزيكي خاكهاي سبك و سنگين . - بررسى عملکرد گیاه توتون در شرایط آبیارى ایده آل نسبت به شرایط دیم در منطقه احمد گوراب رشت. - مطالعه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر مرجقل در استان گیلان - بررسى تأثیر تنش رطوبتى بر عملکرد کمى و کیفی ذرت سیلویى و مقایسه آن در شرایط دیم در منطقه رشت. - تعیین ضریب گیاهی توتون کوکر 347 با استفاده از لایسیمتر زهکش دار در منطقه تیرتاش - بررسی اثر کود - روش آبیاری شیاری با نحوه کشت یک ردیفه و دو ردیفه بر روی عملکرد کمی و کیفی توتون کوکر 347 - بررسی سطوح مختلف رطوبتی خاک بر عملکرد کمی و کیفی 20 رقم سویا در منطقه رشت - مقایسه سیستم هاى تربیت در کیوى فروت به منظور افزایش کارایى نور در تاج درختان در شرایط زهکشى و بدون زهکشى - مجری پروژه تحقیقاتی بررسی کارآیی حذف نیترات از آب با استفاده از تعویض یونی- شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان و پارک علم و فناوری گیلان - پروژه تحقیقاتی شبیه سازی فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز به روش توزیعی - شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان وپارک علم و فناوری گیلان - مجري پروژه پژوهشي مطالعات جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي شهر ماسال-به سفارش شوراي پژوهش استانداري گيلان - پروژه ملي بررسي آب زيرزميني خاش و تحقيق در مورد اسيدزدايي آن- به سفارش شوراي پژوهش هاي علمي كشور در دانشگاه صنعتی امیر کبیر - پروژه پژوهشي مطالعات جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي شهر لاهيجان - به سفارش شوراي پژوهش استانداري گيلان