بستن
FA EN AR RU FR CHI

گروه گیاه پزشکی

گروه گیاه پزشکی


گروه گیاه پزشکی

تاریخچه دانشگاه گیلان در سال 1354 تاسیس شد و فعالیت های آموزشی خود را از سال 1356 شروع نمود. دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1356 با چهار گروه آموزشی دامپروری، زراعت، اقتصاد کشاورزی و ماهی شناسی شروع به کار کرد. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و بازگشایی مجدد دانشگاه ها در سال 1362، گیاه پزشکی به عنوان یک گرایش در رشته امور زراعی در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان تا سال 1372 وجود داشت. گروه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان به طور رسمی فعالیت خود را از سال 1372 شروع (اولین جلسه شورای گروه گیاه پزشکی در تاریخ 27/6/1372 برگزار شد) و با پذیرش 25 دانشجوی کارشناسی گیاه پزشکی از نیمسال اول سال تحصیلی 73-1372 فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. در سال تحصیلی 74-73 گروه گیاه پزشکی اقدام به پذیرش 12 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد معادل حشره شناسی و 10 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد معادل بیماری شناسی گیاهی نمود و در نیمسال دوم 74-1373 تدریس دروس ارشد معادل در دو گرایش آغاز شد. پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی از نیمسال اول سال تحصیلی 75-1374 و پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی از نیمسال اول سال تحصیلی 81-1380 آغاز شد. دوره دکتری حشره شناسی کشاورزی در سال تحصیلی 1387-1388 و دوره دکتری بیماری شناسی گیاهی در سال تحصیلی 1389-1390 راه اندازی شد. در حال حاضر 80 نفر در دوره کارشناسی، 35 نفر در دوره کارشناسی ارشد و 18 نفر در دوره دکتری در گروه گیاه پزشکی مشغول به تحصیل می باشند. از سال تاسیس (1372) تا شهریور ماه 1385 در محل ساختمان اصلی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان مستقر بود و از امکانات آزمایشگاهی خود در ساختمان اصلی دانشکده استفاده می کرد. با توجه به کمبود محیط فیزیکی، گروه به ساختمان مجزا منتقل شد. فعالیت های پژوهشی و علمی گروه گروه گیاه پزشکی با 13 عضو هیات علمی تاکنون بالغ بر 1000 مقاله علمی-پژوهشی و ISI ،13 عنوان ترجمه کتاب و 17 عنوان کتاب تالیفی به چاپ رسانیده است - جمع آوري، تشخيص و شرح مصور بيماري‌هاي مهم گياهان زراعي و باغي استان‌هاي سواحل بحر خزر در شمال كشور - بررسي مقاومت ارقام مختلف خيار نسبت به بيماري سفيدك داخلي دراستان گيلان - اثر ضايعات توتون در كاهش خسارت نماتد مولد غده توتون دراستان گيلان - بررسي عارضه نكروزه شدن رگبرگ توتون رقم كوكر – 347 دراستان گيلان - جمع آوري و تشخيص فلور قارچهاي بيماريزاي گياهان زراعي و باغي استان گيلان - مطالعه مقاومت به قارچ كش ها در قارچ Pyriculariaoryzae - بررسي تنوع و جداسازي باكتري‌هاي آسوشيتد (هميار) تثبيت كننده ازت از رايزروسفر ريشه برنج در مناطق مختلف استان گيلان - شناسايي قارچ‌ها و نماتدهاي بيماريزاي فندق دراستان گيلان - ارزيابي مقاومات ارقام محلي و اصلاح شده برنج دراستان گيلان و مازندران درمقابل بيماري پوسيدگي ساقه برنج (طرح ملي). - بررسي و ارزيابي ارقام و لاين هاي برنج در خزانه بين المللي بلاست ( طرح ملي) - تعيين و انتشار جغرافيائي نماتد نوك سفيدي (White-tip) برگ برنج و درصد آلودگي ارقام مختلف دراستانهاي گيلان و مازندران به اين بيماري ( طرح ملي) - بررسي كنترل كننده هاي بيولوژيك بيماري پوسيدگي طوقه برنج در خاك شاليزار - تهيه ايزوله اكتيو اتورهاي (‌فعال كننده‌هاي) بيولوژيك جهت كمپوست سازي سريع از كاه برنج - شناسايي فون سخت بالپوشان، سنها و بال غشائيانشمال کشور. - شناسايي فون كنه هاى گالزا (Eriophyidae) و دشمنان طبیعى آنها در استان گيلان - شناسايي فون كنه هاى خانواده فيتوزئيده (Phytoseiidae) استان گيلان. - شناسایی فون کنه های میان استیگمای خاکزی استان گیلان -جمع آوري و شناسايي فون سنهاي ميريده(Heteroptera ,Miridae)در استان گيلان - بررسي فون ناجوربالان در استان گيلان - بررسي بيولوژي زنبور برگخوار رز در استان گيلان - بررسي فون كنه هاي گالزا اريوفيده و دشمنان طبيعي آنها در استان گيلان - شناسايي مهمترين Wolf spiders يافت شده در مزارع براسيكه با روش مالتي پلكس PCR - تعيين شكارگرهاي مهم پروانه پشت الماسي با روش‌هاي مبتني برPCR - طراحی مارکرهای ملکولی اختصاصی پی.سی.ار جهت شناسایی ملکولی مهمترین شپشک‌هایآردآلود استان گیلان امکانات آموزشی گروه گیاه پزشکی این امکانات شامل دو کلاس درس با گنجایش تقریبی 30 دانشجو در هر کلاس و دستگاه های سمعی و بصری (لب تاپ و ویدئوپروژکتور) است. از نظر مرکز کامپیوتر و کتابخانه، دانشجویان گروه از سایت کامپیوتر دانشکده علوم کشاورزی ، سایت کامپیوتر دانشگاه ، کتابخانه دانشکده علوم کشاورزی و کتابخانه مرکزی دانشگاه استفاده می-نمایند.