دانشکده علوم کشاورزی دارای یک آزمایشگاه مرکزی است که دارای وسایل و تجهیزاتی است تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد برای اجرای پایان‌نامه ها و اعضای هیئت علمی تمامی گروه‌ها برای اجرای طرح‌های پژوهشی از این امکانات بهره مند می شوند.

آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم کشاورزی با هدف ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز گروه های مختلف دانشکده، و امکان بهره وری بهینه از امکانات موجود و استفاده همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استادان از امکانات موجود در سال ۱۳۸۰ تاسیس  و به تدریج تجهیز شد. در حال حاضر این آزمایشگاه دارای امکاناتی همچون اتاقک رشد های مجهز، ترموسایکلر، انواع سیستم های الکتروفورز، فریزر های ۸۰-، سانتریفوژ های یخچال دار و غیره می باشد که در زیر به جزییات بیشتر اشاره می شود.

 

الف) فضای فیزیکی آزمایشگاه

مجموع مساحت آزمایشگاه حدود ۱۴۰ متر می باشد که جزییات ابعاد آن بدین شرح است:

۱- بال شرقی به ابعاد ۹×۶ متر۲- بال غربی به ابعاد ۹×۶ متر – ۳- فضای روبه روی در ورودی به ابعاد ۴×۵/۳ متر۴- اتاقک PCR به ابعاد ۲×۲ متر

۵- اتاقک گروس چامبر ۵/۴×۵/۳ متر

بخشی از مساحت فوق توسط کمد ها و میز کار ها(Benches) به شرح زیر پر شده اند:

۱- بنچ وسط بال شرقی ۶×۵/۱ متر – ۲- بنچ الکتروفورز عمودی بال شرقی ۷۰/۷×۸/۰متر۳- بنچ کنار پنجره بال شرقی ۵/۲×۸/۰ متر۴- بنچ وسط بال غربی ۶×۵/۱ متر۵- بنچ کوچک بال غربی (شیکر) ۵/۲×۸/۰ متر۶-  بنچ کنار پنجره بال غربی۵/۲×۸/۰ متر  –  کمد های آزمایشگاه:بال غربی ۱۴ عدد  – بال شرقی ۲۲ عدد

 

ب) تجهیزات  آزمایشگاه مرکزی ( آزمایشگاه کد دار) به شرح زیر است:

 

آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم کشاورزی
ر تجهیزات  

 

وضعیت

 

نام شرکت-مدل کشور سازنده محل استقرار

 

(آزمایشگاه های کد دار)

حوزه تخصصی کاربرد
۱ فریزر GFL 80- صندوقی سالم GFL-6382 آلمان آزمایشگاه مرکزی نگهداری طولانی مدت مواد
۲ روتاری اواپورتور سالم BUCHI-RE120 آلمان آزمایشگاه مرکزی عصاره گیری
۳ فریزر ۸۰- ایستاده سالم GFL آلمان آزمایشگاه مرکزی نگهداری طولانی مدت مواد
۴ فریزر ۸۰- سالم DAIREI امریکا آزمایشگاه مرکزی نگهداری طولانی مدت مواد
۵ انکوباتور سالم BINDER- WINDAUS آلمان آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
۶ انکوباتور سالم گروگ ایران آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
۷ ژرمیناتور سالم ایران خودساز ایران آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
۸ ژرمیناتور معیوب ژال ایران آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
۹ ژرمیناتور معیوب گروک ایران آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
۱۰ ژرمیناتور معیوب Weiss آلمان آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
۱۱ Growth Chamber سالم Weiss آلمان آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
۱۲ یخ ساز سالم ZIEGRA- EIS MACHINE انگلستان آزمایشگاه مرکزی تولید یخ برای استفاده در کار های مولکولی
۱۳ یخ ساز سالم ZIEGRA- EIS MACHINE انگلستان آزمایشگاه مرکزی تولید یخ برای استفاده در کار های مولکولی
۱۴ شیکر انکوباتور سالم INFORS-UNITRON امریکا آزمایشگاه مرکزی هم زدن نمونه در شرایط دمایی خاص
۱۵ شیکر انکوباتور سالم SIBATA ژاپن آزمایشگاه مرکزی هم زدن نمونه در شرایط دمایی خاص
۱۶ سانتریفوژ-فالکون سالم DAIKI-H200N ژاپن آزمایشگاه مرکزی سانتریفوژ-میکروبیولوژی
۱۷ آون سالم BINDER آلمان آزمایشگاه مرکزی خشک کردن نمونه
۱۸ تستچامبر سالم KATO-SILVERG EMPEROR ژاپن آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
۱۹ ترمال سایکلر سالم EPPENDORF MASTER CYCLER آلمان آزمایشگاه مرکزی واکنش PCR – بیوتکنولوژی
۲۰ ترازو سالم Kern-ABS امریکا آزمایشگاه مرکزی وزن کردن نمونه های بسیار کم وزن
۲۱ ترمال سایکلر سالم Bio-Rad mycycler امریکا آزمایشگاه مرکزی واکنش PCR– بیوتکنولوژی
۲۲ شیکر اینکوباتور سالم GFL-3031 آلمان آزمایشگاه مرکزی هم زدن نمونه در شرایط دمایی خاص
۲۳ سانتریفوژ سالم EPPENDORF 5417R آلمان آزمایشگاه مرکزی سانتریفوژ-میکروبیولوژی
۲۴ اسپکتروفتومتر سالم EPPENORF- BIOPHOTOMETER آلمان آزمایشگاه مرکزی طیف سنجی نمونه ها- تمام حوزه ها
۲۵ ترمال سایکلر سالم EPPENORF- ep gradient s آلمان آزمایشگاه مرکزی واکنش PCR – بیوتکنولوژی
۲۶ ژل داکیومنیشن سالم SYNGEN-IN GENIUS انگلستان آزمایشگاه مرکزی آشکار سازی DNA روی ژل با استفاده از نور ماورای بنفش- بیوتکنولوژی
۲۷ هود سالم BEAST-SEF126 ایران آزمایشگاه مرکزی کشت بافت
۲۸ GC معیوب Agilent technologies امریکا آزمایشگاه باغبانی سنجش مواد- بیوتکنولوژی
۲۹ HPLC سالم Waters امریکا آزمایشگاه باغبانی سنجش میزان مواد- بیوتکنولوژی
۳۰ PCR work station سالم سبز بیومدیکال ایران آزمایشگاه مرکزی آماده سازی واکنش PCR
۳۱ هود لامینار کلاس ۲ سالم راد طب نوین ایران آزمایشگاه مرکزی کشت باکتری
۳۲ شیکر انکوباتور سالم گاما ایران آزمایشگاه مرکزی هم زدن نمونه در شرایط دمایی خاص
۳۳ الکتروپوراتور سالم EPPENDORF آلمان آزمایشگاه مرکزی ترانسفورماسیون باکتری و مخمر
۳۴ سانتریفوژ فالکون یخچال دار سالم FROILABO فرانسه آزمایشگاه مرکزی سانتریفوژ تحت دماهای خاص
۳۵ فلیم فتومتر سالم فاطر الکترونیک ایران آزمایشگاه مرکزی سنجش میزان عناصر محلول
۳۶ ژرمیناتور سالم فاطر الکترونیک ایران آزمایشگاه مرکزی کشت و نگه داری نمونه
۳۷ فریزر ۸۰- سالم فاطر الکترونیک ایران آزمایشگاه مرکزی نگهداری طولانی مدت مواد
۳۸ شیکر انکوباتور سالم نور صنعت فردوس ایران آزمایشگاه مرکزی هم زدن نمونه در شرایط دمایی خاص
۳۹ دیتکتور وسترن بلات سالم سبز بیومدیکال ایران آزمایشگاه مرکزی آشکار سازی در وسترن
۴۰ آب دیونیزه سالم Ro-lab ایران آزمایشگاه مرکزی تولید آب با EC صفر
۴۱ میکروسکوپ نوری سالم Leica آلمان آزمایشگاه مرکزی بزرگنمایی
۴۲ استریو میکروسکوپ سالم Olympus ژاپن آزمایشگاه مرکزی بزرگنمایی
۴۳ نانودراپ سالم Termo آمریکا آزمایشگاه مرکزی غلظت سنجی و طیف سنجی حجم بسیار کم نمونه با دقت بالا