ترجمه کتاب مدیریت بیماریهای درختان و درختچه های زینتی توسط عضو هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی

02 07 2017
کد خبر : 4066208
تعداد بازدید : 22

این کتاب، که توسط آقای دکتر سالار جمالی عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی ترجمه شد. خلاصه­ ای از روشهای مدیریت بیماری­های گیاهی و دربرگیرنده اطلاعاتی در خصوص گیاهان زینتی چوبی و درختان سایه­ انداز می­ باشد. گسترش و نگهداری بهینه ازفضای سبز وگیاهان زینتی، یکی ازراهکارهای بشردرمواجهه باآلودگیهای زیست محیطی به شمار می­ رود و بیماریهای گیاهی ازجمله عوامل محدودکننده پرورش این گیاهان محسوب می ­شوند. کتاب مذکور، مجموعه­ای ازاقدامات مدیریتی جهت کاهش خسارت ناشی ازبیماریهای گیاهی در درختان و درختچه­های زینتی است.  این اثردارای ویژگیهایی است که آن­ را ازسایرآثار به چا پرسیده دراین زمینه متمایز نموده و به صورت راهنمایی کاربردی، برای علاقمندان قابل استفاده می­ سازد. ازجمله این ویژگی­ها میتوان به جامع بودن مطالب درعین اختصار، دسته بندی مناسب اطلاعات، استناد به تحقیقات معتبرودستورالعمل­های مبتنی برعلم روز اشاره کرد. امید است ترجمه حال حاضر، گام مثبتی درجهت ارتقای علم مدیریت بیماریهای گیاهی برای دانشجویان، متخصصی نوعلاقمندان باشد. استفاده از آن برای دانشجویان، باغداران،  نهالکاران،  مهندسین فضای سبز، مروجین آموزش و مشاورین گیاهپزشکی توصیه می­ شود.

دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

ناشر الأصول

17 09 2023

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی مهندسی علوم دامی

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی «شرکت نوید مرغ گیلان» در رشته مهندسی علوم دامی 1. تعداد 8 دانشجوی مرد و 2 دانشجوی زن از داوطلبان سال 1402 آزمون سراسری کشور، در رشته مهندسی علوم دامی برای اشتغال به کار در شرکت نوید مرغ گیلان بورسیه تحصیلی دریافت خواهند کرد.  2- پذیرفته شدگان هشت نیمسال تحصیلی از بورسیه تحصیلی (حمایت های مالی) «شرکت نوید مرغ گیلان»  برابر با نصف حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار،  رفاه اجتماعی بعلاوه بیمه که در سال جاری معادل 3 میلیون تومان خواهد بود برخوردار خواهند شد. 3- در ایام تحصیل زمانبندی مراجعه دانشجو به شرکت جهت کارورزی و دوره های مهارت آموزی در شروع هر سال تحصیلی اطلاع رسانی خواهد شد و دانشجوی بورسیه ملزم به حضور در ایام هفته و تابستان می باشد. مهارت آموزی و فعالیت دانشجو سالانه توسط شرکت ارزیابی و به اطلاع دانشگاه خواهد رسید. تداوم پرداخت بورسیه تحصیلی مشروط به رضایت شرکت از عملکرد دانشجو خواهد بود. 4. پذیرفته شدگان متعهد می شوند به میزان دو برابر زمان بهره مندی از حمایت های مالی (بورس)، بسته به نیاز شرکت و در محل های اعلامی توسط شرکت، مشغول به خدمت شوند. 5. پذیرفته شدگان چنانچه در طی دوران تحصیل یا قبل از پایان تعهد، به هر دلیل از ادامه همکاری با شرکت خودداری نمایند، موظف به پرداخت هزینه ای معادل هزینه های دریافتی خواهند بود. 6. حداقل معدل دانشجودر دوران تحصیل در دانشگاه 15 می باشد و در صورتیکه دو نیمسال متوالی یا سه نیمسال متناوب به صورت غیرموجه (به تشخیص دانشگاه) معدل دانشجو از عدد فوق کمتر شد شرایط بورسیه ملغی شده و ملزم به شرایط بند 5 خواهد بود. 7. پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهد نامه مشخص مورد تأیید شرکت در دفترخانه خواهند بود.   8. دانشجویان بورسیه پس از فراغت از تحصیل و رعایت ضوابط اعلام شده از سوی شرکت، مطابق آئین نامه استخدامی، به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 9. محل استخدام فارغ التحصیلان در استان گیلان خواهد بود. 10. دوران تحصیل جزو سنوات بیمه ای پذیرفته شدگان محسوب می شود. 11. دانشجویان بورسیه از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه محل تحصیل خواهند بود. 12. دانش آموختگان موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهند بود. بدیهی است در طی دوران خدمت سربازی شرکت هیچگونه تعهدی درخصوص حمایت مالی فوق الذکر نخواهد داشت. گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی، تأثیری در عدم استخدام فارغ التحصیلان نخواهد داشت و در صورت رعایت سایر ضوابط، اینگونه فارغ التحصیلان پس از گذراندن خدمت سربازی فرآیند استخدام را انجام داده و به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 13. ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع بالاتر صرفاً با تأیید «شرکت نوید مرغ گیلان» می باشد.    ​​​​​​​ ​​​​​​​