آزمایشگاه باغبانی

20 09 2015
کد خبر : 4067200
تعداد بازدید : 25
در این آزمایشگاه که اتاق کار دانشجویان دکتری گروه نیز است دو سیستم رایانه جهت کار این دانشجویان فراهم شده است. علاوه بر این برخی از کلاس‌های عملی در این آزمایشگاه برگزار می‌شود. این آزمایشگاه دارای بانک بذر سبزیجات و کلکسیونی از قارچ های خوراکی جهت آموزش دانشجویان کارشناسی نیز است. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- اسپکتروفتومتر 2- رفراکتومتررومیزی 3- سانتریفیوژ 4- سانتریفیوژ یخچال دار 5- بینوکولار (3) 6- میکروسکوپ نیکون 7- کلونجو 8- مگنت استیور 9- ترازوی سارتریوس 10-اتاقک های رشد آزمایشگاه فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی: در این آزمایشگاه وسایلی مانند انواع دستگاه اسپکتروفتومتر، سانتریفیوژ های یخچال دار و معمولی، آون، بن ماری، تانک نیتروژن،pH  متر و EC متر، ورتکس، ترازوی های حساس با دقت های مختلف، همچنین سردخانه و اتاقک ارزیابی پس از برداشت گل های بریده وجود دارد. در این آزمایشگاه مجموعه ای از بذر سبزیجات و قارچهای خوراکی وجود دارد. آزمایشگاه کروماتوگرافی: در این آزمایشگاه دو دستگاه HPLC و GC قرار دارد که دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از آنها برای ارزیابی کیمیت و کیفیت برخی ترکیبات گیاهی استفاده می­کنند. 44 گلخانه ها: گروه علوم باغبانی دارای چهار مجموعه گلخانه شامل گلخانه شیشه ای آموزشی، گلخانه های پلاستیکی آموزشی، گلخانه شیشه ای تحقیقاتی، و یک مجتمع 22 غرفه­ای گلخانه­ای پیشرفته، همچنین انواع شاسی های سرد جهت انجام پروژه­های تحقیقاتی و آموزشی در اختیار دارد. باغ و مزرعه تحقیقاتی و آموزشی: گروه باغبانی دارای یک باغ میوه و یک باغ سبزیکاری دارد که جهت آموزش و امور پژوهشی استفاده می شود. 8
دسته بندی :
page

خبر های مهم

Asset Publisher

17 09 2023

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی مهندسی علوم دامی

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی «شرکت نوید مرغ گیلان» در رشته مهندسی علوم دامی 1. تعداد 8 دانشجوی مرد و 2 دانشجوی زن از داوطلبان سال 1402 آزمون سراسری کشور، در رشته مهندسی علوم دامی برای اشتغال به کار در شرکت نوید مرغ گیلان بورسیه تحصیلی دریافت خواهند کرد.  2- پذیرفته شدگان هشت نیمسال تحصیلی از بورسیه تحصیلی (حمایت های مالی) «شرکت نوید مرغ گیلان»  برابر با نصف حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار،  رفاه اجتماعی بعلاوه بیمه که در سال جاری معادل 3 میلیون تومان خواهد بود برخوردار خواهند شد. 3- در ایام تحصیل زمانبندی مراجعه دانشجو به شرکت جهت کارورزی و دوره های مهارت آموزی در شروع هر سال تحصیلی اطلاع رسانی خواهد شد و دانشجوی بورسیه ملزم به حضور در ایام هفته و تابستان می باشد. مهارت آموزی و فعالیت دانشجو سالانه توسط شرکت ارزیابی و به اطلاع دانشگاه خواهد رسید. تداوم پرداخت بورسیه تحصیلی مشروط به رضایت شرکت از عملکرد دانشجو خواهد بود. 4. پذیرفته شدگان متعهد می شوند به میزان دو برابر زمان بهره مندی از حمایت های مالی (بورس)، بسته به نیاز شرکت و در محل های اعلامی توسط شرکت، مشغول به خدمت شوند. 5. پذیرفته شدگان چنانچه در طی دوران تحصیل یا قبل از پایان تعهد، به هر دلیل از ادامه همکاری با شرکت خودداری نمایند، موظف به پرداخت هزینه ای معادل هزینه های دریافتی خواهند بود. 6. حداقل معدل دانشجودر دوران تحصیل در دانشگاه 15 می باشد و در صورتیکه دو نیمسال متوالی یا سه نیمسال متناوب به صورت غیرموجه (به تشخیص دانشگاه) معدل دانشجو از عدد فوق کمتر شد شرایط بورسیه ملغی شده و ملزم به شرایط بند 5 خواهد بود. 7. پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهد نامه مشخص مورد تأیید شرکت در دفترخانه خواهند بود.   8. دانشجویان بورسیه پس از فراغت از تحصیل و رعایت ضوابط اعلام شده از سوی شرکت، مطابق آئین نامه استخدامی، به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 9. محل استخدام فارغ التحصیلان در استان گیلان خواهد بود. 10. دوران تحصیل جزو سنوات بیمه ای پذیرفته شدگان محسوب می شود. 11. دانشجویان بورسیه از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه محل تحصیل خواهند بود. 12. دانش آموختگان موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهند بود. بدیهی است در طی دوران خدمت سربازی شرکت هیچگونه تعهدی درخصوص حمایت مالی فوق الذکر نخواهد داشت. گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی، تأثیری در عدم استخدام فارغ التحصیلان نخواهد داشت و در صورت رعایت سایر ضوابط، اینگونه فارغ التحصیلان پس از گذراندن خدمت سربازی فرآیند استخدام را انجام داده و به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 13. ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع بالاتر صرفاً با تأیید «شرکت نوید مرغ گیلان» می باشد.    ​​​​​​​ ​​​​​​​