آزمایشگاه پژوهشی کرم ابریشم

20 09 2015
کد خبر : 4067215
تعداد بازدید : 56
آزمایشگاه کرم ابریشم شامل وسایل و امکانات : 1-سمپلر 2- استیرر و هات پلت دیجیتال 3- هموژنایزر 4- ژرمیناتور 5- انکوباتور 6- انکوباتور CO2 7- انکوباتور یخچال دار 8- سانتریفوژ 9- دستگاه اندازه گیری رطوبت برگ 10- میکروسکوپ اینورت 11- اسکنر ژل 12- الکتروفورز افقی ژل آگاروز Biometra 13- الکتروفورزعمودی ژل پلی اکریل آمید Bio- Rad 14- فریزر 20- درجه سانتیگراد 15- یخچال معمولی 16- فور- اتو- آون 17- ترموسایکلر (PCR) 40 خانه 18- مخزن ازت مایع 30 لیتری 19- شیکر 20- شیکر انکوباتور 21- پمپ خلاء 22- ورتکس 23- pH متر 24- ژل داکیومنتیشن 25- ترمال پرینتر 26- آب مقطرگیری یکبار تقطیر 27- آب مقطرگیری دو بار تقطیر 28- ترازوی دیجیتال با دقتهای مختلف 29- اسپکتروفتومتر کارگاه تحقیقاتی پرورش کرم ابریشم شامل وسایل و امکانات : 1- خانچه چوبی (سینی پرورش)    80 عدد 2- طبق فلزی چرخدار 4 طبقه        10 عدد 3- دستگاه کرک گیر برقی            یک دستگاه 4- رطوبت ساز                            2 دستگاه بخش تجهیزات عمومی شامل وسایل و امکانات : Kato ژرمیناتور کروک فریزر 80 – (GFL) دسیکاتور بن ماری سانتریفیوژ یخچال دارEpendort شیکر انکوباتور(GFL) فریزر هیمالیا فریزر 80 – (DAIRE) هود (BFASTA) هموژنایزر PH متر ساوکوریوس PH متر WTW بینوکولار (BioRAD) ترموسایکلر (eppendort) Vortex ژرمیناتور گرمک ژرمیناتور ایران خوشکار مگنت اسپترو ژل داک (1310-Ra) شیکر انکوباتورSTBATA شیکر انکوباتور INFORS  
دسته بندی :
page

خبر های مهم

Asset Publisher

17 09 2023

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی مهندسی علوم دامی

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی «شرکت نوید مرغ گیلان» در رشته مهندسی علوم دامی 1. تعداد 8 دانشجوی مرد و 2 دانشجوی زن از داوطلبان سال 1402 آزمون سراسری کشور، در رشته مهندسی علوم دامی برای اشتغال به کار در شرکت نوید مرغ گیلان بورسیه تحصیلی دریافت خواهند کرد.  2- پذیرفته شدگان هشت نیمسال تحصیلی از بورسیه تحصیلی (حمایت های مالی) «شرکت نوید مرغ گیلان»  برابر با نصف حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار،  رفاه اجتماعی بعلاوه بیمه که در سال جاری معادل 3 میلیون تومان خواهد بود برخوردار خواهند شد. 3- در ایام تحصیل زمانبندی مراجعه دانشجو به شرکت جهت کارورزی و دوره های مهارت آموزی در شروع هر سال تحصیلی اطلاع رسانی خواهد شد و دانشجوی بورسیه ملزم به حضور در ایام هفته و تابستان می باشد. مهارت آموزی و فعالیت دانشجو سالانه توسط شرکت ارزیابی و به اطلاع دانشگاه خواهد رسید. تداوم پرداخت بورسیه تحصیلی مشروط به رضایت شرکت از عملکرد دانشجو خواهد بود. 4. پذیرفته شدگان متعهد می شوند به میزان دو برابر زمان بهره مندی از حمایت های مالی (بورس)، بسته به نیاز شرکت و در محل های اعلامی توسط شرکت، مشغول به خدمت شوند. 5. پذیرفته شدگان چنانچه در طی دوران تحصیل یا قبل از پایان تعهد، به هر دلیل از ادامه همکاری با شرکت خودداری نمایند، موظف به پرداخت هزینه ای معادل هزینه های دریافتی خواهند بود. 6. حداقل معدل دانشجودر دوران تحصیل در دانشگاه 15 می باشد و در صورتیکه دو نیمسال متوالی یا سه نیمسال متناوب به صورت غیرموجه (به تشخیص دانشگاه) معدل دانشجو از عدد فوق کمتر شد شرایط بورسیه ملغی شده و ملزم به شرایط بند 5 خواهد بود. 7. پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهد نامه مشخص مورد تأیید شرکت در دفترخانه خواهند بود.   8. دانشجویان بورسیه پس از فراغت از تحصیل و رعایت ضوابط اعلام شده از سوی شرکت، مطابق آئین نامه استخدامی، به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 9. محل استخدام فارغ التحصیلان در استان گیلان خواهد بود. 10. دوران تحصیل جزو سنوات بیمه ای پذیرفته شدگان محسوب می شود. 11. دانشجویان بورسیه از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه محل تحصیل خواهند بود. 12. دانش آموختگان موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهند بود. بدیهی است در طی دوران خدمت سربازی شرکت هیچگونه تعهدی درخصوص حمایت مالی فوق الذکر نخواهد داشت. گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی، تأثیری در عدم استخدام فارغ التحصیلان نخواهد داشت و در صورت رعایت سایر ضوابط، اینگونه فارغ التحصیلان پس از گذراندن خدمت سربازی فرآیند استخدام را انجام داده و به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 13. ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع بالاتر صرفاً با تأیید «شرکت نوید مرغ گیلان» می باشد.    ​​​​​​​ ​​​​​​​