آیین نامه ها، مقررات و فرم های مربوط به دوره کارشناسی ارشد

18 09 2015
کد خبر : 4067650
تعداد بازدید : 18

 مقررات آموزشی، طول دوره، ثبت نام و انتخاب واحد          

  - آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان ورودی سال 94 به بعد

  - فرم تجدید نمره

  - فرم درخواست کارت المثنی

  - فرم درخواست مهمان ورودی 93 

  - فرم درخواست مهمان ورودی 94 به بعد

  - فرم نمره معرفی به استاد

  - فرم ارجاع به کمیسیون موارد خاص

 مراحل و مقررات مربوط به تصویب پروپوزال، - راهنمای نگارش پروپوزال

- فرم پروپوزال

- فرم گزارش سه ماهه

- فرم تقاضای تمدید سنوات

 مراحل و مقررات مربوط به دفاع از پایان نامه، و فرم های مربوطه      

** شیوه ارزیابی 2 نمره مقاله، **

الف- راهنمای نگارش پایان نامه

ب- مراحل دفاع

     فرم مجوز دفاع

     فرم مشخصات استاد مدعو

    صورتجلسه دفاع و تعهدنامه

    صورتجلسه اصلاح عنوان

    فرم گواهی مقاله    فرم خلاصه پایان نامه کارشناسی ارشد

    برگه ازشیابی نمره

 مراحل و مقررات مربوط به دانش آموختگی و تسویه حساب

- مراحل انجام کار

- فرم کنترل پایان نامه (برای دفاعیه های سال 94 به بعد)

فرم کنترل پایان نامه (برای دفاع پیش از سال 1394)

- مدارک لازم برای تحویل پایان نامه به کتابخانه مرکزی

- فرم ثبت اطلاعات پایان نامه (فرم ثبت و توصیف پایان نامه)

- ثبت اطلاعات در سامانه پژوهشی استاد

فرم تسویه با داروخانه دانشکده

- فرم تسویه داخلی

دسته بندی :
page

خبر های مهم

Asset Publisher

17 09 2023

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی مهندسی علوم دامی

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی «شرکت نوید مرغ گیلان» در رشته مهندسی علوم دامی 1. تعداد 8 دانشجوی مرد و 2 دانشجوی زن از داوطلبان سال 1402 آزمون سراسری کشور، در رشته مهندسی علوم دامی برای اشتغال به کار در شرکت نوید مرغ گیلان بورسیه تحصیلی دریافت خواهند کرد.  2- پذیرفته شدگان هشت نیمسال تحصیلی از بورسیه تحصیلی (حمایت های مالی) «شرکت نوید مرغ گیلان»  برابر با نصف حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار،  رفاه اجتماعی بعلاوه بیمه که در سال جاری معادل 3 میلیون تومان خواهد بود برخوردار خواهند شد. 3- در ایام تحصیل زمانبندی مراجعه دانشجو به شرکت جهت کارورزی و دوره های مهارت آموزی در شروع هر سال تحصیلی اطلاع رسانی خواهد شد و دانشجوی بورسیه ملزم به حضور در ایام هفته و تابستان می باشد. مهارت آموزی و فعالیت دانشجو سالانه توسط شرکت ارزیابی و به اطلاع دانشگاه خواهد رسید. تداوم پرداخت بورسیه تحصیلی مشروط به رضایت شرکت از عملکرد دانشجو خواهد بود. 4. پذیرفته شدگان متعهد می شوند به میزان دو برابر زمان بهره مندی از حمایت های مالی (بورس)، بسته به نیاز شرکت و در محل های اعلامی توسط شرکت، مشغول به خدمت شوند. 5. پذیرفته شدگان چنانچه در طی دوران تحصیل یا قبل از پایان تعهد، به هر دلیل از ادامه همکاری با شرکت خودداری نمایند، موظف به پرداخت هزینه ای معادل هزینه های دریافتی خواهند بود. 6. حداقل معدل دانشجودر دوران تحصیل در دانشگاه 15 می باشد و در صورتیکه دو نیمسال متوالی یا سه نیمسال متناوب به صورت غیرموجه (به تشخیص دانشگاه) معدل دانشجو از عدد فوق کمتر شد شرایط بورسیه ملغی شده و ملزم به شرایط بند 5 خواهد بود. 7. پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهد نامه مشخص مورد تأیید شرکت در دفترخانه خواهند بود.   8. دانشجویان بورسیه پس از فراغت از تحصیل و رعایت ضوابط اعلام شده از سوی شرکت، مطابق آئین نامه استخدامی، به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 9. محل استخدام فارغ التحصیلان در استان گیلان خواهد بود. 10. دوران تحصیل جزو سنوات بیمه ای پذیرفته شدگان محسوب می شود. 11. دانشجویان بورسیه از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه محل تحصیل خواهند بود. 12. دانش آموختگان موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهند بود. بدیهی است در طی دوران خدمت سربازی شرکت هیچگونه تعهدی درخصوص حمایت مالی فوق الذکر نخواهد داشت. گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی، تأثیری در عدم استخدام فارغ التحصیلان نخواهد داشت و در صورت رعایت سایر ضوابط، اینگونه فارغ التحصیلان پس از گذراندن خدمت سربازی فرآیند استخدام را انجام داده و به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 13. ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع بالاتر صرفاً با تأیید «شرکت نوید مرغ گیلان» می باشد.    ​​​​​​​ ​​​​​​​