اجرای موفق کشت دوم در اراضی شالیزای با ایجاد سامانه زهکشی زیرسطحی

14 03 2023
کد خبر : 4069878
تعداد بازدید : 36

استان گیلان با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری، رتبه اول کشور را از لحاظ سطح زیرکشت برنج و رتبه دوم تولید آن را به خود اختصاص داده‌است. بخش وسیعی از این اراضی در نیمه دوم سال به دلیل بارندگی، بافت خاک سنگین و ناکارآمدی زهکش‌های سطحی موجود، دچار آب‌ماندگی بوده و از این‌رو شرایط اجرای کشت دوم را ندارند. کشت دوم در بخش زیادی از این اراضی با توجه به شرایط اقلیمی و صرفه اقتصادی قابل توصیه است و می‌بایست محدودیت‌های توسعه آن از جمله مشکلات زهکشی را رفع نمود. آنچه مسلم است توسعه کشت دوم در استان گیلان علاوه‌بر بهبود وضعیت معیشت کشاورزان از تغییر کاربری اراضی جلوگیری نموده و در راستای تامین تولید برخی محصولات مورد نیاز استان و کشور گامی موثر است. طرح پژوهشی-کابردی حاضر با هدف ایجاد یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه کشت دوم، یعنی زهکشی با رویکرد کارآمدی، هزینه کم، دوست‌دار محیط زیست و سهل الاجرا با توجه به محدودیت‌های اقلیمی، اراضی و امکانات فنی اجرای سامانه زهکشی مد نظر قرار گرفت. برای این منظور، زهکش لانه موشی (Mole drainage) در سال 1399 پس از طراحی و ساخت دستگاه حفار آن و تجهیزات اتصال به کشنده، در بخشی از اراضی شالیزاری دانشگاه گیلان اجراشد. در سال‌های نخست اجرای زهکش، کشت کلزا به دلیل نیاز به تولید گیاه روغنی در کشور، در دستور کار قرار گرفت. دستاوردهای طرح نشان از موفقیت کشت کلزا در اراضی شالیزاری با مشکل آب ماندگی در نیمه دوم سال دارد.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

Asset Publisher

17 09 2023

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی مهندسی علوم دامی

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی «شرکت نوید مرغ گیلان» در رشته مهندسی علوم دامی 1. تعداد 8 دانشجوی مرد و 2 دانشجوی زن از داوطلبان سال 1402 آزمون سراسری کشور، در رشته مهندسی علوم دامی برای اشتغال به کار در شرکت نوید مرغ گیلان بورسیه تحصیلی دریافت خواهند کرد.  2- پذیرفته شدگان هشت نیمسال تحصیلی از بورسیه تحصیلی (حمایت های مالی) «شرکت نوید مرغ گیلان»  برابر با نصف حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار،  رفاه اجتماعی بعلاوه بیمه که در سال جاری معادل 3 میلیون تومان خواهد بود برخوردار خواهند شد. 3- در ایام تحصیل زمانبندی مراجعه دانشجو به شرکت جهت کارورزی و دوره های مهارت آموزی در شروع هر سال تحصیلی اطلاع رسانی خواهد شد و دانشجوی بورسیه ملزم به حضور در ایام هفته و تابستان می باشد. مهارت آموزی و فعالیت دانشجو سالانه توسط شرکت ارزیابی و به اطلاع دانشگاه خواهد رسید. تداوم پرداخت بورسیه تحصیلی مشروط به رضایت شرکت از عملکرد دانشجو خواهد بود. 4. پذیرفته شدگان متعهد می شوند به میزان دو برابر زمان بهره مندی از حمایت های مالی (بورس)، بسته به نیاز شرکت و در محل های اعلامی توسط شرکت، مشغول به خدمت شوند. 5. پذیرفته شدگان چنانچه در طی دوران تحصیل یا قبل از پایان تعهد، به هر دلیل از ادامه همکاری با شرکت خودداری نمایند، موظف به پرداخت هزینه ای معادل هزینه های دریافتی خواهند بود. 6. حداقل معدل دانشجودر دوران تحصیل در دانشگاه 15 می باشد و در صورتیکه دو نیمسال متوالی یا سه نیمسال متناوب به صورت غیرموجه (به تشخیص دانشگاه) معدل دانشجو از عدد فوق کمتر شد شرایط بورسیه ملغی شده و ملزم به شرایط بند 5 خواهد بود. 7. پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهد نامه مشخص مورد تأیید شرکت در دفترخانه خواهند بود.   8. دانشجویان بورسیه پس از فراغت از تحصیل و رعایت ضوابط اعلام شده از سوی شرکت، مطابق آئین نامه استخدامی، به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 9. محل استخدام فارغ التحصیلان در استان گیلان خواهد بود. 10. دوران تحصیل جزو سنوات بیمه ای پذیرفته شدگان محسوب می شود. 11. دانشجویان بورسیه از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه محل تحصیل خواهند بود. 12. دانش آموختگان موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهند بود. بدیهی است در طی دوران خدمت سربازی شرکت هیچگونه تعهدی درخصوص حمایت مالی فوق الذکر نخواهد داشت. گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی، تأثیری در عدم استخدام فارغ التحصیلان نخواهد داشت و در صورت رعایت سایر ضوابط، اینگونه فارغ التحصیلان پس از گذراندن خدمت سربازی فرآیند استخدام را انجام داده و به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 13. ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع بالاتر صرفاً با تأیید «شرکت نوید مرغ گیلان» می باشد.    ​​​​​​​ ​​​​​​​