تاریخچه

دوره زیست فناوری در کشاورزی (بیوتکنولوژی در کشاورزی) شامل مجموعه ای از علوم و فنون کشت بافت، ژنتیک مولکولی، میکروبیولوژی، بیوشیمی و مهندسی ژنتیک است. رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1384 راه‌اندازی و به کمک اعضا محترم گروه‌های باغبانی، زراعت و گیاه پزشکی به صورت زیر مجموعه گروه زراعت و اصلاح نباتات با نام گروه بیوتکنولوژی کشاورزی شروع بکار کرد. چندسال پس از راه اندازی گروه، با پیوستن نیروهای جدید هیات علمی به گروه و تجهیز نسبی آزمایشگاه  در سال 1390 با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقطع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی دایر شد. با توجه به دایر بودن رشته مذکور در دانشکده علوم کشاورزی، از سال 1391 دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی در پردیس بین الملل پذیرفته شد.

اعضای هیأت علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

پست الکترونیکی

تخصص

1

محمد محسن زاده گلفزانی

استادیار

mohsenzadeh.mohamad@guilan.ac.ir

بیوتکنولوژی

2

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی

استاد

hsamizadeh@guilan.ac.ir

بیوتکنولوژی

3

سید حسن حسنی

دانشیار

kumleh@guilan.ac.ir

بیوشیمی

4

محمد مهدی سوهانی

دانشیار

msohani@guilan.ac.ir

بیوتکنولوژی

5

رضا شیرزادیان خرم آباد

دانشیار

r. shirzadian@guilan.ac.ir

ژنتیک مولکولی

6

علی اعلمی

دانشیار

ali_aalami@guilan.ac.ir

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

7

محمد حسین رضادوست

استادیار

rezadoost2012@gmail.com

بیوتکنولوژی

8

فرجاد رفیعی

استادیار

farjad.rafeie@gmail.com

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

 

آزمایشگاه بیوتکنولوژی نیز توسط اعضای هیأت علمی این گروه تجهیز شده و به فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی می‌پردازد و دارای تجهیزات زیر است:

 Real-Time PCR، GenePulser، پی سی آر، IEFset، Concentrator، Tissus Lyser، مینی انکوباتور، شیکر انکوباتور، سانتریفوژ یخچالدار، سانتریفوژ معمولی، اتوکلاو، هود استریل، آب مقطر گیری، ترازو و PH متر

آزمایشگاه ژنومیکس:

در این آزمایشگاه وسایل و امکاناتی مانند الکتروپورتیدر (Biorad)، ترازو mg 1/0 (Sartorius)، Tissue Lyser، مینی انکوباتور، اسپکتروفتومتر، مگنت اسپتر (Yello line)، میکروسانتریفیوژ(eppenderf)، سانتریفیوژ (LABOFUGE)، شیکر (IKA)، ست سمپلر Gilson، ست سمپلر eppender وجود دارد.

فعالیت‌های پژوهشی و علمی گروه

مهم ترین طرح‌های پژوهشی اجرا شده در این گروه عبارتند از:

- تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته به QTLهای بزرگ اثر از جمله Saltol و SKC1 و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج

-مکان­یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به شوری در مرحله جوانه ­زنی و گیاهچه ­ای برنج

-مکان­یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به سرما با استفاده از نشانگرهای مولکولی در مرکبات (موسسه تحقیقات مرکبات)

-بهینه سازی مرحله‌ی آنزیم برای تولید چای سبز در مقیاس نیمه صنعتی (مرکز تحقیقات چای کشور(

-تجزیه ژنتیکی صفات زراعی برنج به روش دیالل

- بررسی اثرات اشعه گاما و دی متیل سولفات در واریته برنج دمسیاه،

- مقایسه عملکرد ارقام موتان برنج دمسیاه، 1380،

- جمع آوری و بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های بادام زمینی با استفاده از نشانگرهای AFLP و مورفولوژیکی،

- شناسایی QTLهای کنترل کننده صفات مهم زراعی و کیفیت پخت و تبدیل در برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی (طرح مصوب پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کشور)

- ارزیابی نوع عمل ژن و وراثت پذیری صفات زراعی برنج از طریق تجزیه میانگین نسل ها (طرح مصوب دانشگاه گیلان)

- تعیین الگوی هتروتیک ژرم پلاسم برنج ایران (طرح مصوب قطب علمی برنج کشور.

- ارزیابی عمل ژن ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات کمی و کیفی توتون از طریق تجزیه میانگین نسل ها

- مطالعه ا مکان تولید لاین های جدید برنج با استفاده از روش کشت بساک برنج