گروه خاکشناسی

21 09 2015
کد خبر : 4067500
تعداد بازدید : 243
تاریخچه گروه خاکشناسی (مهندسی علوم خاک) دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، در سال تحصیلی 66-1365با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی شروع به فعالیت نمود. هدف از راه اندازی این رشته، تربیت و آموزشکارشناسان مورد نیاز در بخش کشاورزی با تخصص خاکشناسی و انجام تحقیقات و تولید علم در زمینه های مختلف علوم خاک بوده است.در این رشته جنبه های مختلف علوم خاک از جملهمراحل پيدايش، تكامل، رده بندي وارزيابي خاك ها، شیمی و حاصلخيزي خاك و مسائل مربوط به تغذيه گياه، فیزیک خاک و رابطه خاك، آب و گياه، شناسايي عواملفرسايش و راه هاي مقابله با آن، آلودگي خاك با تاكيد بر حفظ محيط زيست، نقش عامل هاي زيستي در كيفيت خاك ها، بطور تئوری و عملی به دانشجویان آموزش داده می شوند. اهمیت بسیار زیاد دانش علوم خاک و فعال بودن آن به عنوان یک گروه علمی در دانشگاه گیلان از آن جهت است که استان گیلان با وجود اقلیم خاص دارای خاک، اکولوژی و سیستم کشاورزی متنوع، منحصر بفرد و متفاوت از سایر نقاط ایران است و در نتیجه نیازمند به دانش بومی خاص به خود است. گروه خاکشناسی از سال 1370 تا 1384 در دوره کارشناسی به صورت شبانه نیز دانشجو می پذیرفت. دوره کارشناسی ارشد گروه نیز از سال 1380 با پذیرش دانشجو (به صورت روزانه و شبانه)در سه گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک، پیدایش و رده بندی و فیزیک و فرسایش خاک دائر شد. هدف این دوره بالا بردن توانخلاقيت دانشجويان و هدايت آنها براي گزينش و انجام پروژه‌هاي پژوهشي است كه درمسيرهاي مشخصي بتوانند در مرحله نخست راهگشاي مشكلات محلي و استانيباشند. از سال 1394 گروه خاکشناسی در دوره کارشناسی ارشد در گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک و در دوره دکتری در گرایش فیزیک و فرسایش خاک دانشجو خواهد پذیرفت. تعداد فارغ التحصیلان این گروه در مقطع کارشناسی تاکنون (94-1393) بیش از 900 نفر و در مقطع کارشناسی ارشد بیش از 150 نفر بوده است. تعداد دانشجو و مقاطع تحصیلی کارشناسی 37 نفر پسر و 60 نفر دختر مجموع کارشناسی 97 دانشجو کارشناسی ارشد 8نفر پسر و 19 نفر دختر مجموع کارشناسی ارشد 27 نفر فعالیت های پژوهشی و علمی گروه - ارزیابی روش انگشت نگاری چندپارامتری به منظور منشاء یابی - ارزیابی و پهنه بندی خطر فرسایش خاک - تاثير كمپوستكود مرغى به عنوان ماده آلى بر جمعيت ميكروارگانيسم‌هاى اكسيد كننده گوگرد و رابطهآن با اكسيداسيون گوگرد در خاك.
دسته بندی :
page

خبر های مهم

Asset Publisher

17 09 2023

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی مهندسی علوم دامی

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی «شرکت نوید مرغ گیلان» در رشته مهندسی علوم دامی 1. تعداد 8 دانشجوی مرد و 2 دانشجوی زن از داوطلبان سال 1402 آزمون سراسری کشور، در رشته مهندسی علوم دامی برای اشتغال به کار در شرکت نوید مرغ گیلان بورسیه تحصیلی دریافت خواهند کرد.  2- پذیرفته شدگان هشت نیمسال تحصیلی از بورسیه تحصیلی (حمایت های مالی) «شرکت نوید مرغ گیلان»  برابر با نصف حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار،  رفاه اجتماعی بعلاوه بیمه که در سال جاری معادل 3 میلیون تومان خواهد بود برخوردار خواهند شد. 3- در ایام تحصیل زمانبندی مراجعه دانشجو به شرکت جهت کارورزی و دوره های مهارت آموزی در شروع هر سال تحصیلی اطلاع رسانی خواهد شد و دانشجوی بورسیه ملزم به حضور در ایام هفته و تابستان می باشد. مهارت آموزی و فعالیت دانشجو سالانه توسط شرکت ارزیابی و به اطلاع دانشگاه خواهد رسید. تداوم پرداخت بورسیه تحصیلی مشروط به رضایت شرکت از عملکرد دانشجو خواهد بود. 4. پذیرفته شدگان متعهد می شوند به میزان دو برابر زمان بهره مندی از حمایت های مالی (بورس)، بسته به نیاز شرکت و در محل های اعلامی توسط شرکت، مشغول به خدمت شوند. 5. پذیرفته شدگان چنانچه در طی دوران تحصیل یا قبل از پایان تعهد، به هر دلیل از ادامه همکاری با شرکت خودداری نمایند، موظف به پرداخت هزینه ای معادل هزینه های دریافتی خواهند بود. 6. حداقل معدل دانشجودر دوران تحصیل در دانشگاه 15 می باشد و در صورتیکه دو نیمسال متوالی یا سه نیمسال متناوب به صورت غیرموجه (به تشخیص دانشگاه) معدل دانشجو از عدد فوق کمتر شد شرایط بورسیه ملغی شده و ملزم به شرایط بند 5 خواهد بود. 7. پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهد نامه مشخص مورد تأیید شرکت در دفترخانه خواهند بود.   8. دانشجویان بورسیه پس از فراغت از تحصیل و رعایت ضوابط اعلام شده از سوی شرکت، مطابق آئین نامه استخدامی، به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 9. محل استخدام فارغ التحصیلان در استان گیلان خواهد بود. 10. دوران تحصیل جزو سنوات بیمه ای پذیرفته شدگان محسوب می شود. 11. دانشجویان بورسیه از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه محل تحصیل خواهند بود. 12. دانش آموختگان موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهند بود. بدیهی است در طی دوران خدمت سربازی شرکت هیچگونه تعهدی درخصوص حمایت مالی فوق الذکر نخواهد داشت. گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی، تأثیری در عدم استخدام فارغ التحصیلان نخواهد داشت و در صورت رعایت سایر ضوابط، اینگونه فارغ التحصیلان پس از گذراندن خدمت سربازی فرآیند استخدام را انجام داده و به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 13. ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع بالاتر صرفاً با تأیید «شرکت نوید مرغ گیلان» می باشد.    ​​​​​​​ ​​​​​​​