گروه زراعت و اصلاح نباتات

18 09 2015
کد خبر : 4067560
تعداد بازدید : 59
تاریخچه در یکصد و هشتمین جلسه شورای گسترش آموزش عالی مورخ 1355/12/25 با ایجاد رشته زراعت و اصلاح نباتات در دانشگاه گیلان موافقت به عمل آمد و پذیرش دانشجو در این دانشگاه از سال تحصیلی 57-1356 شروع شد. پذیرش دانشجو در این رشته در سال های 57 و 58 هم ادامه یافت. بعد از انقلاب فرهنگی با تصویب شورای بازگشایی و نوگشایی، دانشجویان رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مازندران به این دانشگاه منتقل شدند. پذیرش مجدد دانشجو در این مقطع از طریق آزمون سراسری از سال تحصیلی 66-1365 صورت گرفت. این گروه در مقطع کارشناسی ارشد از سال تحصیلی 75-1374 در رشته های زراعت و اصلاح نباتات دانشجو پذیرفته است. همچنین این گروه در سال تحصیلی 90-1389 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری زراعت و اصلاح نباتات نموده است. گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص در رشته زراعت و اصلاح نباتات به منظور نیل به خودکفایی در مواد اولیه غذایی و صنعتی که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود تولید اقتصادی محصولات زراعی را به طور علمی امکانپذیر و از امکانات موجود کشور حداکثر استفاده را در جهت تولید محصولات به عمل آورده و در امور تحقیقاتی و آموزش و برنامه ریزی کشاورزی نیز خدمت نمایند، از سال 57-1356 در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان مشغول فعالیت است. مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش گیاهان زراعی و انتخاب ارقام مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصولات کشاورزی، مهمترین هدف آموزشی گروه زراعت و اصلاح نباتات است. ضرورت و اهمیت ایجاد رشته زراعت و اصلاح نباتات برای تربیت کارشناسانی است که بتوانند در جهت افزایش سطح زیر کشت محصولات اصلی کشاورزی و بالا بردن عملکرد این محصولات در واحد سطح موثر باشند. با توجه به اینکه در حال حاضر حدود 16 میلیون هکتار از اراضی کشور زیرکشت محصولات مختلف زراعی قرار دارد و با عنایت به اینکه مساحت زمین های قابل کشت در کشور حدود 50 میلیون هکتار است، لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش کارشناسان رشته زراعت و اصلاح نباتات هر چه کارآمدتر از زمین های کشور برای افزایش تولید استفاده به عمل آید. گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات هم اکنون در مقطع کارشناسی رشته های زراعت و اصلاح نباتات، کارشناسی ارشد زراعت (سال 1374)، اصلاح نباتات (سال 1374)، علوم و تکنولوژی بذر (سال 1391) و شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز (سال 1393) و دکتری زراعت (سال 1389) و اصلاح نباتات (سال 1390) دانشجو جذب و تربیت می‌کند. فعالیت های پژوهشی و علمی گروه : - طرح جامع اصلاح بهبود و توسعه فرآیند فناوری و فرآوری برنج - بررسی اقتصادی ضایعات تولید برنج در ایران (گیلان و مازندران) و راهکارهای مناسب آن - بررسى دوره بحرانى کنترل علف هاى هرز برنج در شرايط تنش خشکى و غرقابى - بررسى خصوصيات دگرآسيبى (Allelopathy) تعدادى از ارقام برنج محلى و اصلاح شده گيلان - مطالعه علف هاى هرز محصولات مهم استان گيلان - تعيين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز توتون در منطقه گيلان - تعيين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در كلزا - مقايسه عملكرد ارقام مختلف برنج در شرايط آب و هوايي شمال كشور - اثر عمق و دوام غرقابي در دوره هاي مختلف رشد كلزا به عنوان كشت دوم - بررسی زراعت چند کشتی گیاهان زراعی و علوفه ای در آستانه (گیلان) -معرفی گیاه هوهوبا و روشهای تکثیر و گسترش گیاه هوهوبا(طرح استانی ملی) - اثر تاريخ كاشت بر عملكرد ارقام ذرت علوفه اي در شرايط اقليمي استان گيلان (طرح مصوب سازمان جهاد کشاورزی) -بررسی اثر تنش کم آبی بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت سیلویی و مقایسه آن با شرایط دیم در منطقه رشت - بررسي تاّثير سطوح و زمانهاي مصرف كود نيتروژنه بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا در گيلان - اثر نیتروژن بر عملكرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم علوفه اي در شرايط اقليمي شهرستان رشت (طرح مشترک سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه گیلان) - اثر تاريخ كاشت بر عملكرد ارقام ذرت علوفه اي در شرايط آب و هوایی شهرستان رشت (طرح مشترک سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه گیلان) - بررسی تاثیر گوگرد، بُر، روی و برهمکنش آنها بر عملکرد کمی و کیفی دانه کلزا (طرح مصوب دانشگاه گیلان) - تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته به QTLهای بزرگ اثر از جمله Saltolو SKC1 و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج - مکان یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای برنج - مکان یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به سرما با استفاده از نشانگرهای مولکولی در مرکبات (موسسه تحقیقات مرکبات) - بهینه سازی مرحله‌ی آنزیم بری تولید چای سبز در مقیاس نیمه صنعتی (مرکز تحقيقات چايکشور) - تجزیه ژنتیکی صفات زراعی برنج به روش دی الل - بررسي اثرات اشعه گاما و دي متيل سولفات در واريته برنج دم سياه - مقايسه عملكرد ارقام موتان برنج دم سياه، 1380 - جمع آوري و بررسي تنوع ژنتيكي نمونه هاي بادام زميني با استفاده از نشانگرهاي AFLP و مورفولوژيكي - شناسايي QTLهاي كنترل كننده صفات مهم زراعي و كيفيت پخت و تبديل در برنج با استفاده از نشانگرهاي مولكولي (طرح مصوب پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کشور) - ارزيابي نوع عمل ژن و وراثت پذيري صفات زراعي برنج از طريق تجزيه ميانگين نسل ها (طرح مصوب دانشگاه گیلان) - تعيين الگوي هتروتيك ژرم پلاسم برنج ايران (طرح مصوب قطب علمی برنج کشور) - ارزيابي عمل ژن ها و برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات كمي و كيفي توتون از طريق تجزيه ميانگين نسل ها - مطالعه امکان تولید لاین های جدید برنج با استفاده از روش کشت بساک برنج اعضاي گروه همكاري هاي علمي و اجرايي متعددي با مراكز علمي و اجرايي خارج از دانشگاه دارند. اهم این همكاري ها به شرح زير است: 1. تفاهم نامه با موسسه تحقیقات برنج کشور 2. تفاهم نامه با موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی کرج 3. تفاهم نامه با موسسه بیوتکنولوژی شمال کشور 4. همکاری با انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
دسته بندی :
page

خبر های مهم

Asset Publisher

17 09 2023

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی مهندسی علوم دامی

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی «شرکت نوید مرغ گیلان» در رشته مهندسی علوم دامی 1. تعداد 8 دانشجوی مرد و 2 دانشجوی زن از داوطلبان سال 1402 آزمون سراسری کشور، در رشته مهندسی علوم دامی برای اشتغال به کار در شرکت نوید مرغ گیلان بورسیه تحصیلی دریافت خواهند کرد.  2- پذیرفته شدگان هشت نیمسال تحصیلی از بورسیه تحصیلی (حمایت های مالی) «شرکت نوید مرغ گیلان»  برابر با نصف حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار،  رفاه اجتماعی بعلاوه بیمه که در سال جاری معادل 3 میلیون تومان خواهد بود برخوردار خواهند شد. 3- در ایام تحصیل زمانبندی مراجعه دانشجو به شرکت جهت کارورزی و دوره های مهارت آموزی در شروع هر سال تحصیلی اطلاع رسانی خواهد شد و دانشجوی بورسیه ملزم به حضور در ایام هفته و تابستان می باشد. مهارت آموزی و فعالیت دانشجو سالانه توسط شرکت ارزیابی و به اطلاع دانشگاه خواهد رسید. تداوم پرداخت بورسیه تحصیلی مشروط به رضایت شرکت از عملکرد دانشجو خواهد بود. 4. پذیرفته شدگان متعهد می شوند به میزان دو برابر زمان بهره مندی از حمایت های مالی (بورس)، بسته به نیاز شرکت و در محل های اعلامی توسط شرکت، مشغول به خدمت شوند. 5. پذیرفته شدگان چنانچه در طی دوران تحصیل یا قبل از پایان تعهد، به هر دلیل از ادامه همکاری با شرکت خودداری نمایند، موظف به پرداخت هزینه ای معادل هزینه های دریافتی خواهند بود. 6. حداقل معدل دانشجودر دوران تحصیل در دانشگاه 15 می باشد و در صورتیکه دو نیمسال متوالی یا سه نیمسال متناوب به صورت غیرموجه (به تشخیص دانشگاه) معدل دانشجو از عدد فوق کمتر شد شرایط بورسیه ملغی شده و ملزم به شرایط بند 5 خواهد بود. 7. پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهد نامه مشخص مورد تأیید شرکت در دفترخانه خواهند بود.   8. دانشجویان بورسیه پس از فراغت از تحصیل و رعایت ضوابط اعلام شده از سوی شرکت، مطابق آئین نامه استخدامی، به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 9. محل استخدام فارغ التحصیلان در استان گیلان خواهد بود. 10. دوران تحصیل جزو سنوات بیمه ای پذیرفته شدگان محسوب می شود. 11. دانشجویان بورسیه از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه محل تحصیل خواهند بود. 12. دانش آموختگان موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهند بود. بدیهی است در طی دوران خدمت سربازی شرکت هیچگونه تعهدی درخصوص حمایت مالی فوق الذکر نخواهد داشت. گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی، تأثیری در عدم استخدام فارغ التحصیلان نخواهد داشت و در صورت رعایت سایر ضوابط، اینگونه فارغ التحصیلان پس از گذراندن خدمت سربازی فرآیند استخدام را انجام داده و به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 13. ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع بالاتر صرفاً با تأیید «شرکت نوید مرغ گیلان» می باشد.    ​​​​​​​ ​​​​​​​