در یکصد و هشتمین جلسه شورای گسترش آموزش عالی مورخ 1355/12/25 با ایجاد رشته زراعت و اصلاح نباتات در دانشگاه گیلان موافقت به عمل آمد و پذیرش دانشجو در این دانشگاه از سال تحصیلی 57-1356 شروع شد. پذیرش دانشجو در این رشته در سال­های 57 و 58 هم ادامه یافت. بعد از انقلاب فرهنگی با تصویب شورای بازگشایی و نوگشایی، دانشجویان رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مازندران به این دانشگاه منتقل شدند. پذیرش مجدد دانشجو در این مقطع از طریق آزمون سراسری از سال تحصیلی 66-1365 صورت گرفت. این گروه در مقطع کارشناسی ارشد از سال تحصیلی 75-1374 در رشته­های زراعت و اصلاح نباتات دانشجو پذیرفته است. 

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص در رشته زراعت و اصلاح نباتات به منظور نیل به خودکفایی در مواد اولیه غذایی و صنعتی که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود تولید اقتصادی محصولات زراعی را به طور علمی امکان­پذیر و از امکانات موجود کشور حداکثر استفاده را در جهت تولید محصولات به عمل آورده و در امور تحقیقاتی و آموزش و برنامه­ریزی کشاورزی نیز خدمت نمایند، از سال 57-1356 در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان مشغول فعالیت است. مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش گیاهان زراعی و انتخاب ارقام مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصولات کشاورزی، مهمترین هدف آموزشی گروه زراعت و اصلاح نباتات است.

ضرورت و اهمیت ایجاد رشته زراعت و اصلاح نباتات برای تربیت کارشناسانی است که بتوانند در جهت افزایش سطح زیر کشت محصولات اصلی کشاورزی و بالا بردن عملکرد این محصولات در واحد سطح موثر باشند. با توجه به اینکه در حال حاضر حدود 16میلیون هکتار از اراضی کشور زیرکشت محصولات مختلف زراعی قرار دارد و با عنایت به اینکه مساحت زمین­های قابل کشت در کشور حدود 50میلیون هکتار است، لازم است با برنامه­ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش کارشناسان رشته زراعت و اصلاح نباتات هر چه کارآمدتر از زمین­های کشور برای افزایش تولید استفاده به عمل آید.

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی رشته­های زراعت و اصلاح نباتات، کارشناسی ارشد زراعت (از سال 1374)، اصلاح نباتات (از سال 1374)، علوم و تکنولوژی بذر (از سال 1391) و شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز (از سال 1393) و دکتری زراعت (از سال 1389) و دکتری اصلاح نباتات (از سال 1390) دانشجو جذب و تربیت می‌کند.

طبق مصوبه کمیسیون برنامه­ریزی آموزشی سال 1394 نام این رشته در مقطع کارشناسی به "مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی"و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز رشته­های "زراعت" و "اصلاح نباتات" بترتیب به رشته­های"اگروتکنولوژی" و "ژنتیک و به نژادی گیاهی" تغییر نام پیدا کرد و از این سال به بعد پذیرش دانشجویان در سراسر کشور با نام جدید صورت می­گیرد.

این گروه در رشته اگروتکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد در چهار گرایش "فیزیولوژی گیاهان زراعی"، "اکولوژی گیاهان زراعی"، " علوم و تکنولوژی بذر" و " شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز "    و در مقطع دکتری در دو گرایش "فیزیولوژی گیاهان زراعی" و "اکولوژی گیاهان زراعی" دانشجوی می­پذیرد.

امکانات و آزمایشگاه‌ها

آزمایشگاه زراعت:

در این آزمایشگاه وسایل و امکاناتی مانند دستگاه سوکسله (برای استخراج و اندازه‌گیری میزان روغن دانه)، دستگاه رطوبت­سنج بذر، انکوباتور یخچال­دار، ترازوی دیجیتالی تا چهار رقم اعشار، آون، اتوکلاو، دستگاه‌های اندازه‌گیری سطح برگ (ثابت و قابل حمل)، دستگاه اندازه‌گیری فلورسانس کلروفیل، دستگاه اندازه‌گیری فتوسنتز و تبادلات گازی گیاه، تابش سنج فتوسنتزی، دستگاه اندازه‌گیری دمای پوشش گیاهی، کلروفیل‌متر، پوست­کن برنج، سفیدکن بذر برنج، رطوبت سنج، رفراکتومتر و اسپکتروفتومتر وجود دارد.

آزمایشگاه ژنومیکس:

در این آزمایشگاه وسایل و امکاناتی مانند دستگاه ترموسایکلر ((Eppendorf، Tissue Lyser، مینی انکوباتور، اسپکتروفتومتر، مگنت استپر، میکروسانتریفیوژ ((Eppendorf، سانتریفیوژ Labofuge))، شیکر (IKA)ترازو با دقت mg 0/1 ) Sartorius(، مجموعه سمپلر Gilson وEppendorf    وجود دارد.

آزمایشگاه بذر:

مزرعه آموزشی و تحقیقاتی:

زمین­های مزرعه آموزشی و تحقیقاتی حدود 55 هکتار است که همه ساله فعالیتهای زیر در آن انجام می­شود:

- بخشی از زمینهای زراعی (شالیزار) تحت عنوان قراردادهای زراعی، در اختیار کشاورزان قرار می­گیرد.

- بخشی از آن جهت اجرای درس مهارت آموزی دانشجویان، در اختیار گروههای آموزشی قرار می­گیرد.

- بخشی از آن نیز جهت انجام پروژه­های تحقیقاتی، در اختیار اساتید متقاضی دارای طرحهای تحقیقاتی قرار می­گیرد.

1-1-2- اعضای هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

پست الکترونیکی

تخصص

1

جعفر اصغری

استاد

jafarasghari@yahoo.com

فیزیولوژی علف­های هرز- علفکش­ها

2

مسعود اصفهانی

استاد

esfahani@guilan.ac.ir

mesfahan@yahoo.com

زراعت، فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

بابک ربیعی

استاد

rabiei@guilan.ac.ir

bk.rabiei@gmail.com

اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)

4

محسن زواره

دانشیار

mzavareh@guilan.ac.ir

m_zavareh@yahoo.com

زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی

5

غلامرضا

محسن آبادی

دانشیار

mohsenabadi@guilan.ac.ir

grmohsenabadi@yahoo.com

زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی

6

مجید مجیدیان

دانشیار

ma_majidian@guilan.ac.ir

ma_majidian@yahoo.com

زراعت

7

سیدمحمدرضا احتشامی

دانشیار

smrehteshami@guilan.ac.ir

smrehteshami@yahoo.com

زراعت- بذر

8

عاطفه صبوری

دانشیار

sabouri@guilan.ac.ir

atefeh.sabouri@gmail.com

اصلاح نباتات

9

المیرا محمدوند

استادیار

mohammadvand@guilan.ac.ir, emohammadvand@gmail.com

علوم علف­های هرز