گروه پژوهشی کرم ابریشم

21 09 2015
کد خبر : 4067410
تعداد بازدید : 19
دانشکده علوم کشاورزی دارای یک گروه پژوهشی به نام کرم ابریشم می‌باشد. رسالت گروه پژوهشي كرم ابريشم را می توان به شرح زير خلاصه نمود: 1- انجام پژوهش هاي بنيادي، توسعه اي و كاربردي مورد نياز صنعت نوغان 2- نشر علوم و فنآوري پيشرفته. 3- انتقال فنآوري نوين و بررسي چگونگي اثر بخشي آن با توجه به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و اقليمي كشور. اهداف و علائق این گروه پس از اخذ موافقت قطعی از وزارت علوم در سال 82 با برقراري همكاري و مشاركت گسترده با مؤسسات، شركت ها و مراكز تحقيقاتي مرتبط با کرم ابریشم در کشور و خارج از ایران تلاش نمود که تا پایان برنامه چهارم به اهداف زیر دست یابد و در نظر دارد با توسعه گروه و تشکیل پژوهشكده ابريشم و ارتقاء آن به يك مركز بين المللي مطالعات نوغانداری در منطقة غرب آسيا تاثیر بیشتری در وضعیت ابریشم منطقه داشته باشد: الف) انجام فعاليت های تحقيقاتي كه منجر به بهبود كيفيت تخم نوغان، پيلة كرم ابريشم، ابريشم وتوت شود . ب) توسعة بانك ژن كرم ابريشم كشور ج) معرفی كرم ابريشم به عنوان يك مدل در تحقيقات بنيادي د) توسعة صنايع وابسته به كرم ابريشم ه) توسعة بانك ژن توت كشور و) مطالعة وضعيت اقتصادي و اجتماعي جوامع روستايي به منظور تهيه و اجراي طرحهايي كه منجر به اصلاح ساختار موجود و احياء و توسعة مزارع و بهره برداري ها شود. ز) مطالعة بازار جهاني محصولات صنعت نوغان و پيشنهاد راهكاري مناسب جهت دستيابي به آن ح ) تربيت نيروي انساني متخصص براي بخش هاي مختلف صنعت نوغان ط ) توسعه گروه پژوهشي كرم ابريشم و زيست فناوری نوغانداری و تأسيس پژوهشكدة ابريشم اعضای هیأت علمی این گروه خود دارای عضو هیأت علمی مستقل نیست، اما با کمک اعضای هیأت علمی سایر گروه‌ها به فعالیت علمی و پژوهشی می‌پردازد.
دسته بندی :
page

خبر های مهم

Asset Publisher

17 09 2023

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی مهندسی علوم دامی

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی «شرکت نوید مرغ گیلان» در رشته مهندسی علوم دامی 1. تعداد 8 دانشجوی مرد و 2 دانشجوی زن از داوطلبان سال 1402 آزمون سراسری کشور، در رشته مهندسی علوم دامی برای اشتغال به کار در شرکت نوید مرغ گیلان بورسیه تحصیلی دریافت خواهند کرد.  2- پذیرفته شدگان هشت نیمسال تحصیلی از بورسیه تحصیلی (حمایت های مالی) «شرکت نوید مرغ گیلان»  برابر با نصف حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار،  رفاه اجتماعی بعلاوه بیمه که در سال جاری معادل 3 میلیون تومان خواهد بود برخوردار خواهند شد. 3- در ایام تحصیل زمانبندی مراجعه دانشجو به شرکت جهت کارورزی و دوره های مهارت آموزی در شروع هر سال تحصیلی اطلاع رسانی خواهد شد و دانشجوی بورسیه ملزم به حضور در ایام هفته و تابستان می باشد. مهارت آموزی و فعالیت دانشجو سالانه توسط شرکت ارزیابی و به اطلاع دانشگاه خواهد رسید. تداوم پرداخت بورسیه تحصیلی مشروط به رضایت شرکت از عملکرد دانشجو خواهد بود. 4. پذیرفته شدگان متعهد می شوند به میزان دو برابر زمان بهره مندی از حمایت های مالی (بورس)، بسته به نیاز شرکت و در محل های اعلامی توسط شرکت، مشغول به خدمت شوند. 5. پذیرفته شدگان چنانچه در طی دوران تحصیل یا قبل از پایان تعهد، به هر دلیل از ادامه همکاری با شرکت خودداری نمایند، موظف به پرداخت هزینه ای معادل هزینه های دریافتی خواهند بود. 6. حداقل معدل دانشجودر دوران تحصیل در دانشگاه 15 می باشد و در صورتیکه دو نیمسال متوالی یا سه نیمسال متناوب به صورت غیرموجه (به تشخیص دانشگاه) معدل دانشجو از عدد فوق کمتر شد شرایط بورسیه ملغی شده و ملزم به شرایط بند 5 خواهد بود. 7. پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهد نامه مشخص مورد تأیید شرکت در دفترخانه خواهند بود.   8. دانشجویان بورسیه پس از فراغت از تحصیل و رعایت ضوابط اعلام شده از سوی شرکت، مطابق آئین نامه استخدامی، به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 9. محل استخدام فارغ التحصیلان در استان گیلان خواهد بود. 10. دوران تحصیل جزو سنوات بیمه ای پذیرفته شدگان محسوب می شود. 11. دانشجویان بورسیه از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه محل تحصیل خواهند بود. 12. دانش آموختگان موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهند بود. بدیهی است در طی دوران خدمت سربازی شرکت هیچگونه تعهدی درخصوص حمایت مالی فوق الذکر نخواهد داشت. گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی، تأثیری در عدم استخدام فارغ التحصیلان نخواهد داشت و در صورت رعایت سایر ضوابط، اینگونه فارغ التحصیلان پس از گذراندن خدمت سربازی فرآیند استخدام را انجام داده و به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 13. ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع بالاتر صرفاً با تأیید «شرکت نوید مرغ گیلان» می باشد.    ​​​​​​​ ​​​​​​​