دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1356 با چهار گروه آموزشی دامپروری، زراعت، اقتصاد کشاورزی و ماهی شناسی شروع به کار کرد. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و بازگشایی مجدد دانشگاه­ها در سال 1362، گیاه­پزشکی به عنوان یک گرایش در رشته امور زراعی در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان تا سال 1372 وجود داشت. گروه گیاه­پزشکی دانشگاه گیلان به طور رسمی فعالیت خود را از سال 1372 شروع (اولین جلسه شورای گروه گیاه­پزشکی در تاریخ 1372/6/27 برگزار شد) و با پذیرش 25 دانشجوی کارشناسی گیاه­پزشکی از نیمسال اول سال تحصیلی 73-1372 فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. در سال تحصیلی 74-73 گروه گیاه­پزشکی اقدام به پذیرش 12 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد معادل حشره­شناسی و 10 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد معادل بیماری­شناسی گیاهی نمود و در نیمسال دوم 74-1373 تدریس دروس ارشد معادل در دو گرایش آغاز شد. پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد حشره­شناسی از نیمسال اول سال تحصیلی 75-1374 و پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری­شناسی گیاهی از نیم­سال اول سال تحصیلی 81-1380 آغاز شد. دوره دکتری حشره شناسی کشاورزی در سال تحصیلی 1387-1388 و دوره دکتری بیماری شناسی گیاهی در سال تحصیلی 1389-1390 راه­اندازی شد. در حال حاضر 80 نفر در دوره کارشناسی، 35 نفر در دوره کارشناسی ارشد و 18 نفر در دوره دکتری در گروه گیاه­پزشکی مشغول به تحصیل می­باشند. از سال تاسیس (1372) تا شهریور ماه 1385 در محل ساختمان اصلی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان مستقر بود و از امکانات آزمایشگاهی خود در ساختمان اصلی دانشکده استفاده می­کرد. با توجه به کمبود محیط فیزیکی، گروه به ساختمان مجزا منتقل شد.

 اعضای هیأت علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

پست الکترونیکی

تخصص

1

سید اکبر خداپرست

استاد

khodaparast@guilan.ac.ir

قارچ شناسی

2

جلیل حاجی زاده

استاد

hajizadeh@guilan.ac.ir

حشره شناسی کشاورزی

3

جلال جلالی سندی

استاد

jalali@guilan.ac.ir

حشره شناسی

4

محمد قدمیاری

استاد

ghadamyari@guilan.ac.ir

حشره شناسی کشاورزی

5

صدیقه موسی نژاد

استادیار

mousanejad@guilan.ac.ir

قارچ شناسی و بیماری های گیاهی

6

آرش زیبایی دیوشلی

دانشیار

arash.zibaee@guilan.ac.ir

حشره شناسی کشاورزی

7

احمد روحی بخش

استادیار

a_rouhibakhsh1966@yahoo. com

بیماری شناسی گیاهی

8

آزاده کریمی

دانشیار

a_karimi@guilan.ac.ir

azadeh_625@yahoo.com

حشره شناسی کشاورزی

9

رضا حسینی

استاد

rhosseini@guilan.ac.ir

حشره شناسی کشاورزی

10

سالار جمالی

دانشیار

jamali@guilan.ac.ir

بیماری شناسی گیاهی

 

امکانات و آزمایشگاه ها

آزمایشگاه حشره شناسی:

در این آزمایشگاه بخش عملی دروس حشره­شناسی، آفات گیاهی، جانورشناسی و سم­شناسی تدریس می­شود. امکانات آزمایشگاه شامل استریومیکروسکوپ ( بینوکولار)، میکروسکوپ، آون و وسایل جمع آوری و نگهداری و تشریح حشرات، آفات گیاهی و جانور شناسی و هود شیمیایی است. سایر وظایف این آزمایشگاه تهیه کلکسیون­های آموزشی مربوط به دروس حشره­شناسی، جانورشناسی و آفات گیاهی، تهیه اسلایدهای لازم از نمونه­های حشرات و آفات گیاهی، تهیه کلکسیون حشرات مفید مانند حشرات شکارگر، پارازیتوئید و گرده­افشان و تهیه لوح­های فشرده آموزشی حشره­شناسی می­باشد.

. آزمایشگاه بیماری‌های گیاهی:

در این آزمایشگاه بخش عملی دروس قارچ­شناسی، باکتری و ویروس­شناسی، نماتدشناسی، کنه ­شناسی و بیماری­های گیاهی تدریس می­شود. امکانات آزمایشگاه شامل میکروسکوپ آموزشی استاد و دانشجو، میکروسکوپ معمولی، استریومیکروسکوپ، هود، سانتریفیوژ، اتو کلاو، آون و وسایل جمع آوری، نگهداری و بررسی بیماری­های گیاهی، قارچ­ها، نماتدها و باکتری­ها می­باشد. سایر وظایف این آزمایشگاه تهیه کلکسیون­های آموزشی مربوط به دروس بیماری­شناسی گیاهی و عوامل بیماری­زای گیاهی (مانند قارچ­ها، باکتری­ها، ویروس­ها، نماتدها، گیاهان عالی انگل و غیره)، تشکیل هرباریوم قارچ­های زنده و غیرزنده و نمونه­های گیاهی حاوی آثار خسارت عوامل بیماری­زای گیاهی، کشت قارچ­ها و باکتری­های بیماری­زای گیاهی و آنتاگونیست و اقدام برای شناسایی آن ها، تهیه لوح­های فشرده آموزشی بیماری­های گیاهی است.

آزمایشگاه تحقیقاتی حشره شناسی :

در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حشره شناسی انجام می شود. امکانات آزمایشگاه شامل دو واحد اتاقک رشد حشرات، دو دستگاه انکوباتور، یک دستگاه هود، استریو میکروسکوپ، میکروسکوپ و ادوات و وسایل مربوط به پرورش و بررسی زیست شناسی حشرات و آفات گیاهی می باشد

آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماری های قارچی:

در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و طرح های تحقیقاتی اساتید گروه در خصوص قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان انجام می شود. امکانات آزمایشگاهی شامل انکوباتور، ژرمیناتور، هود، میکروسکوپ، استریو میکروسکوپ، یک دستگاه کامپیوتر و ادوات و وسایل مربوط به نگهداری، شناسایی، پرورش و بررسی زیست شناسی قارچ ها و بیماری های قارچی گیاهان می باشد. جمع­آوری، شناسایی و تهیه کلکسیون از قارچ های بیماری­زای گیاهی و انجام مطالعات مربوط به جنبه­های مختلف بیماری­زایی و زیست­شناسی قارچ ها نیز در این آزمایشگاه انجام می­شود.

آزمایشگاه کنه شناسی:

در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و طرح های تحقیقاتی اساتید گروه در ارتباط با کنه شناسی انجام می شود. امکانات آزمایشگاه شامل میکروسکوپ، استریومیکروسکوپ و ادوات و وسایل مربوط به جمع آوری، نگهداری، شناسایی و بررسی کنه های گیاهی می باشد. جداسازی، شناسایی و تهیه اسلایدهای میکروسکوپی از کنه­ها شامل کنه­های مضر و کنه­های مفید، نگهداری کلکسیون اسلایدهای میکروسکوپی و نمونه­هایی از گیاهان آفت زده حاوی علایم و آثار خسارت کنه­های گیاهی روی آن ها، بررسی­های زیست­شناسی و فونستیک کنه­ها در آزمایشگاه انجام می­شود.

آزمایشگاه نماتد شناسی:

در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری نماتدشناسی وهمچنین طرح های تحقیقاتی اساتید گروه مرتبط با نماتد شناسی و بیماری شناسی گیاهی انجام می شود. امکانات آزمایشگاه شامل میکروسکوپ، استریومیکروسکوپ، انکوباتور، ژرمیناتور، آون، اتوکلاو، سانتریفیوژ و ادوات و وسایل مربوط به جمع آوری، شناسایی، نگهداری و بررسی نماتدهای گیاهی می باشد. استخراج به روشهای مختلف، تهیه اسلایدهای میکروسکوپی موقت و دائم از نماتدها شامل نماتدهای انگل گیاهی و آزادزی، تشخیص، نگهداری مجموعه اسلایدهای میکروسکوپی و نمونه­هایی از گیاهان خسارت دیده، بررسی­های زیست­شناسی و مطالعه در خصوص جنبه­های مختلف علم نماتد شناسی در این آزمایشگاه انجام می­شود.

آزمایشگاه سلولی و مولکولی:

در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه­های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با باکتری و ویروس­شناسی گیاهی، حشره­شناسی و قارچ‌شناسی ملکولی  انجام می­شود. امکانات آزمایشگاه شامل انکوباتور، الکتروفورز، ژل داک، دستگاه PCR، تیوپ هیتر، مینی سانتریفوژ، سمپلر، هود لامین ایر فلو، یخچال و وسایل مربوط به نگهداری، شناسایی و بررسی باکتری­ها و ویروس­های گیاهی می­باشد. جداسازی،  شناسایی و تهیه کلکسیون از باکتری­ها و ویروس­های بیماری­زای گیاهی و انجام مطالعات مربوط به پروکاریوت­های گیاهی (شامل بررسی­های سیستماتیک بیوشیمیایی، بیولوژی و مولکولی) نیز در این آزمایشگاه انجام می­شود

   آزمایشگاه سم ­شناسی و فیزیولوژی حشرات 

در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه سم­شناسی و فیزیولوژی حشرات انجام می­شود. امکانات آزمایشگاه شامل دستگاه های اسپکتروفتومتر، میکروپلیت ریدر، pH متر، پمپ خلا، الکتروفورز پروتئین ها و انکوباتور می­باشد.

اتاق کشت سلول:

این آزمایشگاه مجهر به میکروسکوپ، هود استریل لامین ایر فلو، انکوباتور، سمپلر و سایر وسایل ضروری برای کشت سلول  حشرات می­باشد.

 هرباریوم قارچ ­شناسی

 در این قسمت نمونه های خشک شده قارچ­های مختلف بیماری زای گیاهی، جنگلی و ... نگهداری، وهر یک به­طور مجزا  و با تمام مشخصات  کدگذاری می­ شود. این هرباریوم در سال 1393 به ثبت جهانی رسید.

گلخانه تحقیقاتی گروه گیاه پزشکی :

در این گلخانه، تحقیقات گلخانه­ ای مربوط به پایان نامه­ های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با آفت­ شناسی و بیماری­ های گیاهی انجام می­شود. امکانات گلخانه شامل 7 غرفه، که 4 عدد از آن ها به سیستم خنک کننده مجهز می­باشد.

امکانات آموزشی گروه گیاه پزشکی:

این امکانات شامل دو کلاس درس با گنجایش تقریبی 30 دانشجو در هر کلاس و دستگاه های سمعی و بصری (لب تاپ و ویدئوپروژکتور) است. از نظر مرکز کامپیوتر و کتابخانه، دانشجویان گروه از سایت کامپیوتر دانشکده علوم کشاورزی ، سایت کامپیوتر دانشگاه ، کتابخانه دانشکده علوم کشاورزی و کتابخانه مرکزی دانشگاه استفاده می­نمایند.