دانشکده در راستای افزایش جذب دانشجو به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی و نیاز آن ها به انجام پایان‌نامه در شرایط کنترل شده ازمایشگاهی و با حمایت مدیریت دانشگاه، مجموعه گلخانه‌های تحقیقاتی پیشرفته‌ای در حال ساخت دارد که تقریبا ۸۰% از عملیات آن به اتمام رسیده و هم اکنون در حال تجهیز کردن فضای داخلی گلخانه‌ها می‌باشد.

۱- گلخانه و شاسی های آموزشی شیشیه ای
۲- گلخانه تحقیقاتی شیشه ای
۳- گلخانه تحقیقاتی با پوشش پلی کربنات
۴- گلخانه و تونل کوتاه آموزشی پلاستیکی
۵- باغ میوه تحقیقاتی و آموزشی گروه
۶- کلکسیون تحقیقاتی و آموزشی گیاهان دارویی

 

4 5 22 33

12