آزمایشگاه مرکزی

27 09 2015
کد خبر : 4066929
تعداد بازدید : 59
دانشکده علوم کشاورزی دارای یک آزمایشگاه مرکزی است که دارای وسایل و تجهیزاتی است تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد برای اجرای پایان‌نامه ها و اعضای هیئت علمی تمامی گروه‌ها برای اجرای طرح‌های پژوهشی از این امکانات بهره مند می شوند. آزمايشگاه مركزي دانشكده علوم كشاورزي با هدف ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز گروه های مختلف دانشکده، و امكان بهره وری بهینه از امکانات موجود و استفاده همه دانشجويان تحصيلات تكميلي و استادان از امكانات موجود در سال 1380 تاسيس  و به تدريج تجهيز شد. در حال حاضر اين آزمايشگاه داراي امكاناتي همچون اتاقك رشد هاي مجهز، ترموسايكلر، انواع سيستم هاي الكتروفورز، فريزر هاي 80-، سانتريفوژ هاي يخچال دار و غيره مي باشد که در زیر به جزییات بیشتر اشاره می شود.   الف) فضای فیزیکی آزمایشگاه مجموع مساحت آزمایشگاه حدود 140 متر می باشد که جزییات ابعاد آن بدین شرح است: 1- بال شرقی به ابعاد 9×6 متر2- بال غربی به ابعاد 9×6 متر - 3- فضای روبه روی در ورودی به ابعاد 4×5/3 متر4- اتاقک PCR به ابعاد 2×2 متر 5- اتاقک گروس چامبر 5/4×5/3 متر بخشی از مساحت فوق توسط کمد ها و میز کار ها(Benches) به شرح زیر پر شده اند: 1- بنچ وسط بال شرقی 6×5/1 متر - 2- بنچ الکتروفورز عمودی بال شرقی 70/7×8/0متر3- بنچ کنار پنجره بال شرقی 5/2×8/0 متر4- بنچ وسط بال غربی 6×5/1 متر5- بنچ کوچک بال غربی (شیکر) 5/2×8/0 متر6-  بنچ کنار پنجره بال غربی5/2×8/0 متر  -  کمد های آزمایشگاه:بال غربی 14 عدد  - بال شرقی 22 عدد   ب) تجهیزات  آزمایشگاه مرکزی ( آزمایشگاه کد دار) به شرح زیر است:  
آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم کشاورزی
ر تجهیزات   وضعیت   نام شرکت-مدل کشور سازنده محل استقرار (آزمایشگاه های کد دار) حوزه تخصصی کاربرد
1 فریزر GFL 80- صندوقی سالم GFL-6382 آلمان آزمایشگاه مرکزی نگهداری طولانی مدت مواد
2 روتاری اواپورتور سالم BUCHI-RE120 آلمان آزمایشگاه مرکزی عصاره گیری
3 فریزر 80- ایستاده سالم GFL آلمان آزمایشگاه مرکزی نگهداری طولانی مدت مواد
4 فریزر 80- سالم DAIREI امریکا آزمایشگاه مرکزی نگهداری طولانی مدت مواد
5 انکوباتور سالم BINDER- WINDAUS آلمان آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
6 انکوباتور سالم گروگ ایران آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
7 ژرمیناتور سالم ایران خودساز ایران آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
8 ژرمیناتور معیوب ژال ایران آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
9 ژرمیناتور معیوب گروک ایران آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
10 ژرمیناتور معیوب Weiss آلمان آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
11 Growth Chamber سالم Weiss آلمان آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
12 یخ ساز سالم ZIEGRA- EIS MACHINE انگلستان آزمایشگاه مرکزی تولید یخ برای استفاده در کار های مولکولی
13 یخ ساز سالم ZIEGRA- EIS MACHINE انگلستان آزمایشگاه مرکزی تولید یخ برای استفاده در کار های مولکولی
14 شیکر انکوباتور سالم INFORS-UNITRON امریکا آزمایشگاه مرکزی هم زدن نمونه در شرایط دمایی خاص
15 شیکر انکوباتور سالم SIBATA ژاپن آزمایشگاه مرکزی هم زدن نمونه در شرایط دمایی خاص
16 سانتریفوژ-فالکون سالم DAIKI-H200N ژاپن آزمایشگاه مرکزی سانتریفوژ-میکروبیولوژی
17 آون سالم BINDER آلمان آزمایشگاه مرکزی خشک کردن نمونه
18 تستچامبر سالم KATO-SILVERG EMPEROR ژاپن آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی
19 ترمال سایکلر سالم EPPENDORF MASTER CYCLER آلمان آزمایشگاه مرکزی واکنش PCR - بیوتکنولوژی
20 ترازو سالم Kern-ABS امریکا آزمایشگاه مرکزی وزن کردن نمونه های بسیار کم وزن
21 ترمال سایکلر سالم Bio-Rad mycycler امریکا آزمایشگاه مرکزی واکنش PCR– بیوتکنولوژی
22 شیکر اینکوباتور سالم GFL-3031 آلمان آزمایشگاه مرکزی هم زدن نمونه در شرایط دمایی خاص
23 سانتریفوژ سالم EPPENDORF 5417R آلمان آزمایشگاه مرکزی سانتریفوژ-میکروبیولوژی
24 اسپکتروفتومتر سالم EPPENORF- BIOPHOTOMETER آلمان آزمایشگاه مرکزی طیف سنجی نمونه ها- تمام حوزه ها
25 ترمال سایکلر سالم EPPENORF- ep gradient s آلمان آزمایشگاه مرکزی واکنش PCR - بیوتکنولوژی
26 ژل داکیومنیشن سالم SYNGEN-IN GENIUS انگلستان آزمایشگاه مرکزی آشکار سازی DNA روی ژل با استفاده از نور ماورای بنفش- بیوتکنولوژی
27 هود سالم BEAST-SEF126 ایران آزمایشگاه مرکزی کشت بافت
28 GC معیوب Agilent technologies امریکا آزمایشگاه باغبانی سنجش مواد- بیوتکنولوژی
29 HPLC سالم Waters امریکا آزمایشگاه باغبانی سنجش میزان مواد- بیوتکنولوژی
30 PCR work station سالم سبز بیومدیکال ایران آزمایشگاه مرکزی آماده سازی واکنش PCR
31 هود لامینار کلاس 2 سالم راد طب نوین ایران آزمایشگاه مرکزی کشت باکتری
32 شیکر انکوباتور سالم گاما ایران آزمایشگاه مرکزی هم زدن نمونه در شرایط دمایی خاص
33 الکتروپوراتور سالم EPPENDORF آلمان آزمایشگاه مرکزی ترانسفورماسیون باکتری و مخمر
34 سانتریفوژ فالکون یخچال دار سالم FROILABO فرانسه آزمایشگاه مرکزی سانتریفوژ تحت دماهای خاص
35 فلیم فتومتر سالم فاطر الکترونیک ایران آزمایشگاه مرکزی سنجش میزان عناصر محلول
36 ژرمیناتور سالم فاطر الکترونیک ایران آزمایشگاه مرکزی کشت و نگه داری نمونه
37 فریزر 80- سالم فاطر الکترونیک ایران آزمایشگاه مرکزی نگهداری طولانی مدت مواد
38 شیکر انکوباتور سالم نور صنعت فردوس ایران آزمایشگاه مرکزی هم زدن نمونه در شرایط دمایی خاص
39 دیتکتور وسترن بلات سالم سبز بیومدیکال ایران آزمایشگاه مرکزی آشکار سازی در وسترن
40 آب دیونیزه سالم Ro-lab ایران آزمایشگاه مرکزی تولید آب با EC صفر
41 میکروسکوپ نوری سالم Leica آلمان آزمایشگاه مرکزی بزرگنمایی
42 استریو میکروسکوپ سالم Olympus ژاپن آزمایشگاه مرکزی بزرگنمایی
43 نانودراپ سالم Termo آمریکا آزمایشگاه مرکزی غلظت سنجی و طیف سنجی حجم بسیار کم نمونه با دقت بالا
         
دسته بندی :
page

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

17 09 2023

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی مهندسی علوم دامی

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی «شرکت نوید مرغ گیلان» در رشته مهندسی علوم دامی 1. تعداد 8 دانشجوی مرد و 2 دانشجوی زن از داوطلبان سال 1402 آزمون سراسری کشور، در رشته مهندسی علوم دامی برای اشتغال به کار در شرکت نوید مرغ گیلان بورسیه تحصیلی دریافت خواهند کرد.  2- پذیرفته شدگان هشت نیمسال تحصیلی از بورسیه تحصیلی (حمایت های مالی) «شرکت نوید مرغ گیلان»  برابر با نصف حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار،  رفاه اجتماعی بعلاوه بیمه که در سال جاری معادل 3 میلیون تومان خواهد بود برخوردار خواهند شد. 3- در ایام تحصیل زمانبندی مراجعه دانشجو به شرکت جهت کارورزی و دوره های مهارت آموزی در شروع هر سال تحصیلی اطلاع رسانی خواهد شد و دانشجوی بورسیه ملزم به حضور در ایام هفته و تابستان می باشد. مهارت آموزی و فعالیت دانشجو سالانه توسط شرکت ارزیابی و به اطلاع دانشگاه خواهد رسید. تداوم پرداخت بورسیه تحصیلی مشروط به رضایت شرکت از عملکرد دانشجو خواهد بود. 4. پذیرفته شدگان متعهد می شوند به میزان دو برابر زمان بهره مندی از حمایت های مالی (بورس)، بسته به نیاز شرکت و در محل های اعلامی توسط شرکت، مشغول به خدمت شوند. 5. پذیرفته شدگان چنانچه در طی دوران تحصیل یا قبل از پایان تعهد، به هر دلیل از ادامه همکاری با شرکت خودداری نمایند، موظف به پرداخت هزینه ای معادل هزینه های دریافتی خواهند بود. 6. حداقل معدل دانشجودر دوران تحصیل در دانشگاه 15 می باشد و در صورتیکه دو نیمسال متوالی یا سه نیمسال متناوب به صورت غیرموجه (به تشخیص دانشگاه) معدل دانشجو از عدد فوق کمتر شد شرایط بورسیه ملغی شده و ملزم به شرایط بند 5 خواهد بود. 7. پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهد نامه مشخص مورد تأیید شرکت در دفترخانه خواهند بود.   8. دانشجویان بورسیه پس از فراغت از تحصیل و رعایت ضوابط اعلام شده از سوی شرکت، مطابق آئین نامه استخدامی، به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 9. محل استخدام فارغ التحصیلان در استان گیلان خواهد بود. 10. دوران تحصیل جزو سنوات بیمه ای پذیرفته شدگان محسوب می شود. 11. دانشجویان بورسیه از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه محل تحصیل خواهند بود. 12. دانش آموختگان موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهند بود. بدیهی است در طی دوران خدمت سربازی شرکت هیچگونه تعهدی درخصوص حمایت مالی فوق الذکر نخواهد داشت. گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی، تأثیری در عدم استخدام فارغ التحصیلان نخواهد داشت و در صورت رعایت سایر ضوابط، اینگونه فارغ التحصیلان پس از گذراندن خدمت سربازی فرآیند استخدام را انجام داده و به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 13. ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع بالاتر صرفاً با تأیید «شرکت نوید مرغ گیلان» می باشد.    ​​​​​​​ ​​​​​​​