تاریخچه دانشکده علوم کشاورزی

16 09 2023
کد خبر : 4069442
تعداد بازدید : 136

اسامی روسای دانشکده علوم کشاورزی از ابتدا تا کنون

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی هنگام تصدی و رشته تحصیلی

مدت اشتغال

از تاریخ

تا تاریخ

کیومرث طیبی

دکتری زراعت

1356/08/21

1357/12/01

ناصر امید فر

دکترای تولید دام

1358/02/01

1358/04/02

هوشنگ معینی زاده

دکترای دامپروری

1359/02/10

1359/05/11

محمدرضا حق پرست

دکترای خاک شناسی

1359/05/12

1359/05/24

ایرج اعزاری

دکترای آبیاری

1359/05/25

1359/09/01

ابولقاسم کمالی

دکترای کشاورزی

1359/12/23

1360/10/08

پیروز عزیزی

دکترای خاک شناسی

1360/10/09

1361/01/08

رضا رشیدی

دکترای جنگلداری

1361/01/09

1362/06/14

نصرت الله صابونچی

دکترای تغذیه دام

1362/06/21

1365/05/11

رضا فتوحی

فوق لیسانس  باغبانی

1365/05/12

1366/05/26

مسعود هاشمی

دکترای  دامپروری

1366/05/27

1368/02/25

سید علی الهی نیا

دکترای بیماری های گیاهی

1368/02/26

1371/05/10

رضا رشیدی

دکترای جنگلداری

1371/05/10

1376/05/29

علیرضا محمود زاده

دکترای دامپزشکی

1376/07/15

1376/10/09

احد صحرا گرد

دکترای حشره شناسی کشاورزی

1376/10/10

1382/07/18

مسعود اصفهانی

دکترای زارعت

1382/07/19

1385/02/27

مهرداد محمدی

دکترای علوم دامی

1385/02/28

1388/06/30

بابک ربیعی

دکترای اصلاح نباتات

1388/07/01

1393/03/23

احد صحراگرد

دکترای گیاه پزشکی

1393/03/24

1399/12/27

حبیب الله سمیع‌زاده لاهیجی

دکترای اصلاح نباتات

1399/12/27

1401/09/28

آرش زیبایی

دکترای گیاه پزشکی

1401/09/28

تاکنون


 

 


دسته بندی :
page

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

17 09 2023

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی مهندسی علوم دامی

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی «شرکت نوید مرغ گیلان» در رشته مهندسی علوم دامی 1. تعداد 8 دانشجوی مرد و 2 دانشجوی زن از داوطلبان سال 1402 آزمون سراسری کشور، در رشته مهندسی علوم دامی برای اشتغال به کار در شرکت نوید مرغ گیلان بورسیه تحصیلی دریافت خواهند کرد.  2- پذیرفته شدگان هشت نیمسال تحصیلی از بورسیه تحصیلی (حمایت های مالی) «شرکت نوید مرغ گیلان»  برابر با نصف حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار،  رفاه اجتماعی بعلاوه بیمه که در سال جاری معادل 3 میلیون تومان خواهد بود برخوردار خواهند شد. 3- در ایام تحصیل زمانبندی مراجعه دانشجو به شرکت جهت کارورزی و دوره های مهارت آموزی در شروع هر سال تحصیلی اطلاع رسانی خواهد شد و دانشجوی بورسیه ملزم به حضور در ایام هفته و تابستان می باشد. مهارت آموزی و فعالیت دانشجو سالانه توسط شرکت ارزیابی و به اطلاع دانشگاه خواهد رسید. تداوم پرداخت بورسیه تحصیلی مشروط به رضایت شرکت از عملکرد دانشجو خواهد بود. 4. پذیرفته شدگان متعهد می شوند به میزان دو برابر زمان بهره مندی از حمایت های مالی (بورس)، بسته به نیاز شرکت و در محل های اعلامی توسط شرکت، مشغول به خدمت شوند. 5. پذیرفته شدگان چنانچه در طی دوران تحصیل یا قبل از پایان تعهد، به هر دلیل از ادامه همکاری با شرکت خودداری نمایند، موظف به پرداخت هزینه ای معادل هزینه های دریافتی خواهند بود. 6. حداقل معدل دانشجودر دوران تحصیل در دانشگاه 15 می باشد و در صورتیکه دو نیمسال متوالی یا سه نیمسال متناوب به صورت غیرموجه (به تشخیص دانشگاه) معدل دانشجو از عدد فوق کمتر شد شرایط بورسیه ملغی شده و ملزم به شرایط بند 5 خواهد بود. 7. پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهد نامه مشخص مورد تأیید شرکت در دفترخانه خواهند بود.   8. دانشجویان بورسیه پس از فراغت از تحصیل و رعایت ضوابط اعلام شده از سوی شرکت، مطابق آئین نامه استخدامی، به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 9. محل استخدام فارغ التحصیلان در استان گیلان خواهد بود. 10. دوران تحصیل جزو سنوات بیمه ای پذیرفته شدگان محسوب می شود. 11. دانشجویان بورسیه از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه محل تحصیل خواهند بود. 12. دانش آموختگان موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهند بود. بدیهی است در طی دوران خدمت سربازی شرکت هیچگونه تعهدی درخصوص حمایت مالی فوق الذکر نخواهد داشت. گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی، تأثیری در عدم استخدام فارغ التحصیلان نخواهد داشت و در صورت رعایت سایر ضوابط، اینگونه فارغ التحصیلان پس از گذراندن خدمت سربازی فرآیند استخدام را انجام داده و به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 13. ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع بالاتر صرفاً با تأیید «شرکت نوید مرغ گیلان» می باشد.    ​​​​​​​ ​​​​​​​