ترجمه کتاب روانشناسی ورزش

31 08 2018
کد خبر : 4069352
تعداد بازدید : 17

کتاب روانشناسی ورزش (مفاهیم و کاربردها)  تالیف ریچارد اچ. کاکس توسط آقای دکتر عباس صادقی (دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه گیلان) و به همراه خانم ها مهناز مرامی، منیره حسن زاده و کرامه ثاقبی دانشجویان دکتری تخصصی روانشناسی ترجمه شد.

این کتاب توسط انتشارات دلکام رشت به چاپ رسید.

کتاب حاضر در ۱۰ فصل به شرح زیر تنظیم شده است.

فصل اول به تعریف، توصیف، تاریخچه روانشناسی ورزش پرداخته شد. فصل دوم به مفهوم شخصیت به عنوان مشخصه درونی افراد اشاره شده و علاوه بر تعریف شخصیت به معرفی نظریه های شخصیت به طور کلی توجه شد. فصل سوم به اعتماد به نفس و نظریه های انگیزشی معرفی شد. فصل چهارم نظریه دیدگاه هدف، فصل پنجم ورزش های جوانان، فوائد و مضرات آن . فصل ششم به جایگاه تمرکز و توجه در ورزش پرداخته شد. فصل هفتم به هیجانات منفی مثل اضطراب و استرس اشاره و نظریه u  معکوس معرفی شد. فصل هشتم جایگزین های این نظریه بیان گردید. فصل نهم راهبردهای مقابله و مداخله با استرس در ورزش. فصل دهم به هدف گذاری در ورزش پرداخته شد.

مترجمان این کتاب امید دارند که مطالب این کتاب بتواند در فضای عمومی و تخصصی ورزش مفید باشد و از پیشنهادهای ارزنده صاحبنظران، دست اندر کاران و ورزشکاران برای غنی تر شدن کیفیت آن استقبال می نمایند.


دسته بندی :
اخبار

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

17 09 2023

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی مهندسی علوم دامی

ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه صنعتی «شرکت نوید مرغ گیلان» در رشته مهندسی علوم دامی 1. تعداد 8 دانشجوی مرد و 2 دانشجوی زن از داوطلبان سال 1402 آزمون سراسری کشور، در رشته مهندسی علوم دامی برای اشتغال به کار در شرکت نوید مرغ گیلان بورسیه تحصیلی دریافت خواهند کرد.  2- پذیرفته شدگان هشت نیمسال تحصیلی از بورسیه تحصیلی (حمایت های مالی) «شرکت نوید مرغ گیلان»  برابر با نصف حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار،  رفاه اجتماعی بعلاوه بیمه که در سال جاری معادل 3 میلیون تومان خواهد بود برخوردار خواهند شد. 3- در ایام تحصیل زمانبندی مراجعه دانشجو به شرکت جهت کارورزی و دوره های مهارت آموزی در شروع هر سال تحصیلی اطلاع رسانی خواهد شد و دانشجوی بورسیه ملزم به حضور در ایام هفته و تابستان می باشد. مهارت آموزی و فعالیت دانشجو سالانه توسط شرکت ارزیابی و به اطلاع دانشگاه خواهد رسید. تداوم پرداخت بورسیه تحصیلی مشروط به رضایت شرکت از عملکرد دانشجو خواهد بود. 4. پذیرفته شدگان متعهد می شوند به میزان دو برابر زمان بهره مندی از حمایت های مالی (بورس)، بسته به نیاز شرکت و در محل های اعلامی توسط شرکت، مشغول به خدمت شوند. 5. پذیرفته شدگان چنانچه در طی دوران تحصیل یا قبل از پایان تعهد، به هر دلیل از ادامه همکاری با شرکت خودداری نمایند، موظف به پرداخت هزینه ای معادل هزینه های دریافتی خواهند بود. 6. حداقل معدل دانشجودر دوران تحصیل در دانشگاه 15 می باشد و در صورتیکه دو نیمسال متوالی یا سه نیمسال متناوب به صورت غیرموجه (به تشخیص دانشگاه) معدل دانشجو از عدد فوق کمتر شد شرایط بورسیه ملغی شده و ملزم به شرایط بند 5 خواهد بود. 7. پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهد نامه مشخص مورد تأیید شرکت در دفترخانه خواهند بود.   8. دانشجویان بورسیه پس از فراغت از تحصیل و رعایت ضوابط اعلام شده از سوی شرکت، مطابق آئین نامه استخدامی، به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 9. محل استخدام فارغ التحصیلان در استان گیلان خواهد بود. 10. دوران تحصیل جزو سنوات بیمه ای پذیرفته شدگان محسوب می شود. 11. دانشجویان بورسیه از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه محل تحصیل خواهند بود. 12. دانش آموختگان موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهند بود. بدیهی است در طی دوران خدمت سربازی شرکت هیچگونه تعهدی درخصوص حمایت مالی فوق الذکر نخواهد داشت. گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی، تأثیری در عدم استخدام فارغ التحصیلان نخواهد داشت و در صورت رعایت سایر ضوابط، اینگونه فارغ التحصیلان پس از گذراندن خدمت سربازی فرآیند استخدام را انجام داده و به استخدام «شرکت نوید مرغ گیلان» درخواهند آمد. 13. ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع بالاتر صرفاً با تأیید «شرکت نوید مرغ گیلان» می باشد.    ​​​​​​​ ​​​​​​​