بستن
FA EN

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه ها، مقررات و فرم های مربوط به دوره کارشناسی ارشد

آیین نامه ها، مقررات و فرم های مربوط به دوره کارشناسی ارشد


آیین نامه ها، مقررات و فرم های مربوط به دوره کارشناسی ارشد

 مقررات آموزشی، طول دوره، ثبت نام و انتخاب واحد          

  - آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان ورودی سال 94 به بعد

  - فرم تجدید نمره

  - فرم درخواست کارت المثنی

  - فرم درخواست مهمان ورودی 93 

  - فرم درخواست مهمان ورودی 94 به بعد

  - فرم نمره معرفی به استاد

  - فرم ارجاع به کمیسیون موارد خاص

 مراحل و مقررات مربوط به تصویب پروپوزال، - راهنمای نگارش پروپوزال

- فرم پروپوزال

- فرم گزارش سه ماهه

- فرم تقاضای تمدید سنوات

 مراحل و مقررات مربوط به دفاع از پایان نامه، و فرم های مربوطه      

** شیوه ارزیابی 2 نمره مقاله، **

الف- راهنمای نگارش پایان نامه

ب- مراحل دفاع

     فرم مجوز دفاع

     فرم مشخصات استاد مدعو

    صورتجلسه دفاع و تعهدنامه

    صورتجلسه اصلاح عنوان

    فرم گواهی مقاله    فرم خلاصه پایان نامه کارشناسی ارشد

    برگه ازشیابی نمره

 مراحل و مقررات مربوط به دانش آموختگی و تسویه حساب

- مراحل انجام کار

- فرم کنترل پایان نامه (برای دفاعیه های سال 94 به بعد)

فرم کنترل پایان نامه (برای دفاع پیش از سال 1394)

- مدارک لازم برای تحویل پایان نامه به کتابخانه مرکزی

- فرم ثبت اطلاعات پایان نامه (فرم ثبت و توصیف پایان نامه)

- ثبت اطلاعات در سامانه پژوهشی استاد

فرم تسویه با داروخانه دانشکده

- فرم تسویه داخلی