بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدل سازی در تغذیه طیور

نام درس مدل سازی در تغذیه طیور
کد درس 13116034
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز